• Google+

15 років на варті стабільності вітчизняної банківської системи

9 сентября 2013 г. — Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

10 вересня 2013 р. Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд) виповнилося 15 років. Багаторічний досвід дозволяє з впевненістю сказати, що протягом свого існування він надійно стояв на варті інтересів вкладників та забезпечував стабільність вітчизняної банківської системи.

Фонд був створений у 1998 р. на підставі Указу Президента України «Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб - вкладників комерційних банків».

Україна стала першою державою на пострадянському просторі, яка заснувала інститут страховика банківських депозитів. Створення системи гарантування вкладів в України стало результатом загально державних процесів та тенденцій розвитку банківської системи держави. Заснування Фонду у 1998 році було спрямовано на захист банківської системи України від можливої фінансової кризи, та забезпечення ресурсів для збільшення обсягу інвестицій в реальний сектор економіки України.

Система гарантування депозитів впевнено йшла шляхом вдосконалення, і наступним етапом у її розвитку стало прийняття 21 вересня 2001 Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб». Даним нормативно-правовим актом було передбачено, що Фонд гарантував кожному вкладнику учасника або ж тимчасового учасника Фонду відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 1200 гривень по вкладах у кожному із таких учасників.

Важливою віхою в діяльності Фонду стало прийняття 22 лютого 2012 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (надалі – Закон). Цей документ, без жодних сумнівів, можна  назвати справжнім проривом у системі гарантування вкладів фізичних осіб. Він значно розширив повноваження Фонду – відтепер він має можливість не тільки виплачувати кошти на етапі ліквідації банку, але і виводити неплатоспроможні банки з ринку. У зв’язку з цим, безперечними кроками вперед Фонду можна назвати наступне:

З огляду на історію діяльності Фонду можна зробити висновок, що за весь час свого існування він надійно стояв на варті інтересів вкладників українських банків, що сприяло зростанню рівня їхньої довіри – яскравим доказом цього є збільшення обсягу депозитів фізичних осіб у вітчизняній банківській системі.

Про позитивний вплив системи гарантування вкладів та її вагомий внесок у стабільність фінансової системи країни свідчать наступні дані.  Порівняно із 1999 роком:

  1. кількість вкладників в учасниках Фонду зросла у 10 разів до 46,1 млн осіб;
  2. обсяг вкладів зріс більш ніж у 103 рази до 381,3 млрд грн;
  3. середній розмір вкладу зріс з 806 до 8269,7 грн;

Якщо у 2000 році за рахунок вкладів фізичних осіб формувалось 22% зобов`язань, то станом на 01 серпня 2013 року їх питома вага зросла до 40 %, що свідчить про вагоме значення вкладів фізичних осіб в формуванні ресурсної бази банків.

Важливим інструментом у зміцненні довіри вкладників до банківської системи є гарантована сума відшкодування. Розуміючи це, Фонд збільшував її розмір 11 разів, що свідчить про постійну турботу з боку Фонду про захист інтересів вкладників.

На сьогоднішній день розмір гарантування вкладів фізичних осіб складає 200 тисяч гривень. Відповідне рішення за № 27 було ухвалене адміністративною радою Фонду 21 серпня 2012 року, яке було зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2012 року за N 1452/21764. Не зупиняючись на досягнутому, Фонд постійно підкреслював необхідність законодавчих змін, спрямованих на зміцнення рівня довіри вкладників до банків. Результатом цього стало ухвалення 02 жовтня 2012 року Верховною Радою України поправки до Закону, згідно з якою мінімальний розмір граничної суми відшкодування було закріплено на рівні 200 тисяч грн., без можливості її зменшення.

Зазначений розмір гарантованої суми відшкодування перевищує початковий (500 гривень) у 400 разів, та захищає інтереси 99,5%вкладників.

Обсяг фінансових ресурсів Фонду є важливим показником стабільності Фонду. З 2000 року по 2013 рік їхній розмір виріс більше ніж у 125 разів, і станом на 01 вересня 2013 року досяг 6,3 млрд грн. 

Для стимулювання банків до зменшення ризиків 29 березня 2013 р. виконавчою дирекцією Фонду  було прийнято рішення про запровадження диференційованих зборів з учасників, в залежності від ступеню ризику.

За час існування Фонду виплати коштів здійснювались вкладни-кам 34 банків,  які було віднесено Національним банком України до категорії неплатоспромо-жних,  або в яких було відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації. Всього в межах гарантованого розміру відшкодування кошти отримали майже 400 тисяч вкладників на загальну суму майже 7 млрд грн. Найбільший обсяг виплат був здійснений Фондом у кризовий період  2009 -  2010 роки – понад 3,3 млрд грн, в тому числі безпосередньо у 2010 році – 2,3 млрд грн. Як свідчать цифри, навіть у ці важкі часи Фонд гідно виконав свою місію.

Відповідно, найбільша кількість ліквідованих банків, вкладникам яких Фонд здійснював відшкодування, припадала на 2010 – 2013 роки. Так, в 2012 році виплати гарантованої суми відшкодувань здійснювалися Фондом одночасно вкладникам 22 банків.

Фонд з впевненістю дивиться у майбутнє. 30 травня 2013 року рішенням адміністративної ради Фонду № 7 було затверджено Стратегію розвитку Фонду на 2013 – 2017 роки. Документ   визначає основні пріоритети розвитку Фонду зокрема і системи гарантування вкладів фізичних осіб в цілому з метою
і в подальшому захищати права і законні інтереси вкладників банків, зміцнення довіри до банківської системи України, стимулювання залучення коштів до неї, а також забезпечення ефективної процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет