• Google+

Комерційні банки України: підсумки діяльності за чотири місяці 2013 року.

5 июня 2013 г. — АУБ

Для аналізу показників роботи банків Асоціація українських банків використала баланси 138 банків.

За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.05.2013 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 106 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з'ясування загальносистемних тенденцій з початку 2013 року.

Загальний обсяг активів 137 банків станом на 01.05.2013 року становив 913,85 млрд. грн. По індикативній групі банків активи з початку року зросли на 35,31 млрд. грн., або на 4,15%. Обсяг активів в індикативній групі становить 76,30% банківської системи.

Структура активів індикативної групи протягом року зазнала певних змін: зменшилася питома вага кредитів з 60,61% до 60,29% у загальному обсязі активів, депозитів та кредитів в банках з 2,86% до 2,08%, коррахунків з 11,34% до 10,52% та зросли вкладення у цінні папери з 6,62% до 8,21%.

За станом на 01.05.2013 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2013 року): 60,29% (60,61%) - кредитний портфель та лізинг; 10,52%(11,34%) - коррахунки в інших банках; 8,21% (6,62%) - інвестиційний портфель (державні цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 2,08% (2,87%) - депозити та кредити в інших банках; 4,64% (4,63%) - матеріальні та нематеріальні активи; 2,97%(2,70%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,22%(0,23%) - інвестиції капіталу; 11,07%(11,00%) – інші активи.

Структура кредитного портфеля за об'єктами кредитування індикативної групи станом на 01.05.2013 р. була такою: кредити юридичним особам – 78,34%(77,38%) - склали 509,5 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 18,72%(18,69%) – 121,7 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 2,94%(3,93%) – 19,1 млрд. грн.

Структура зобов'язань з початку року також змінилася. При цьому зросла питома вага строкових коштів з 43,49% до 44,36%, коштів до запитання клієнтів з 19,29% до 20,45% та знизилася частка коштів банків з 20,21% до 16,62%.

Станом на 01.05.2013 р. структура зобов'язань мала такий вигляд: 20,45%(19,29%) - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 44‚36%(43,49%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 16‚62%(20,21%) - залучені строкові кошти банків; 2,76%(1,81%) - коррахунки інших банків; 2,99%(2,99%) - субординована заборгованість; 4,16%(3,66%) – інші фінансові зобов'язання; 8,64%(8,56%) – інші зобов'язання.

Обсяг капіталу 137 банків на 01.05.2013 року становив 148 789,1 млн. грн., або 14 195,8 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 136 081,0 млн. грн.

По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) станом на 1.05.2013 року становив 123 560,4 млн. грн. З початку року зростання капіталу цих банків становило 1 913,4 млн. грн. або 1,57%.

Результат діяльності з початку 2013 року 137 банків становив 3 094,9 млн. грн.

В індикативній групі банків прибуток чотири місяця 2013 року становив 2 458,6 млн. грн., тоді як за відповідний період 2012 року ці банки мали 1 408,6 млн. грн. прибутку .

За станом на 01.05.2013 р. структура доходів (в дужках – значення на 01.01.13 року): 76,60% (76,39%) - процентні, 13,63% (13,35%) - комісійні, 9,77% (10,25%) - інші.

Структура процентних доходів: 62,26(61,92%) - від кредитів суб'єктам господарювання (юридичним особам); 20,64% (20,22% )- від кредитів фізичним особам; 6,38% (6,63%) - від цінних паперів; 2,36% (2,86%) - від розміщення коштів у інших банках; 8,36% (8,36%) - від інших операцій.

Структура витрат: 53,45% (48,87%) - процентні витрати, 2,50% (2,07%) - комісійні витрати; 32,99% (33,78%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 11,07% (15,27%) – створення резервів.

Структура процентних витрат: 50,40% (44,05%) - за коштами фізичних осіб; 8,79% (12,42%) - за коштами інших банків; 14,71% (14,43%) - за залученими коштами суб'єктів господарювання (юридичних осіб); 1,79% (1,61%) - від цінних паперів; 5,09% (6,72%) - за коштами, залученими від НБУ; 4,20% (4,37%) - від коштів небанківських фінансових структур; 15,02% (16,41%) - за іншими операціями.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет