• Google+

Мораторій на продаж землі: реалії сьогодення

2 октября 2017 г. — Банки Украины

Земля для українців одним з найцінніших багатств, яка основою для життя, розвитку, збагачення, а також засобом для виробництва, корисним ресурсом та ін. Цінність землі в нашій країні надзвичайно висока. Зважаючи на те, що в межах нашої країни знаходяться найродючіші ґрунти, попит на землю завжди існував, існує та буде існувати. І тому, земля об’єктом купівлі-продажу. Але не всі категорії земель підпадають під вільний обіг.

Як відомо, на території України встановлено мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Слід наголосити на тому, що для того, щоб розвинути та кардинально змінити земельні правовідносини, потрібно було провести реформування.

Мораторій та земельна реформа

Земельна реформа, яка триває і до сьогодні, мала на меті кардинальну перебудову земельних відносин, проведення роздержавлення земель, сприяння розвитку нових організаційно-функціональних форм на селі, заснованих на приватній власності. Як бачимо, мораторій, певною мірою, перешкоджає нормальному розвитку земельної реформи, суперечить їй. Також, спостерігається порушення прав громадян, оскільки вони не можуть повною мірою розпоряджатися земельною ділянкою, яка у них на праві власності.

Право ж власності на землю включає три правомочності володіння, користування, розпорядження, але, по суті, при мораторії реалізуються тільки дві володіння, користування. Всі проблеми через недосконалість законодавчої бази, яка регулює відносин у сфері землекористування. Також існують проблеми в регулюванні економічної бази. Немає ніякого спеціального закону, який би містив норми щодо окремої категорії земель сільськогосподарського призначення, їх обігу. Через цю недосконалість у 2001 році до Перехідних положень Земельного кодексу України було включено пункт про запровадження мораторію на продаж земельних ділянок для ведення селянського (фермерського) господарства та іншого товарного сільськогосподарського виробництва.

Коли реалізовувалась земельна реформа, здійснювалося розпаювання землі. Наслідком цього стало те, що особи, які отримали паї переважно селянами, які в більшості випадків людьми похилого віку і найменш економічно активною частиною населення (селяни), які не мають засобів, коштів і можливості обробляти землю, тобто вести товарне сільськогосподарське виробництво.

Якщо потрібна юридична консультація - звертайтесь.

Головною метою ринку землі те, щоб та чи інша земельна ділянка переходила від малоефективного до ефективного суб’єкта господарювання, але ж мораторій головною перешкодою для цього економічно вигідного для всіх процесу. Крім того, спадкоємці осіб, які отримали пай, скоріш за все, проживають на інших територіях, в містах, або також можуть бути іноземними громадянами, та в більшості випадків не мають бажання самостійно обробляти землю. Це призводить до того, що вона простоює, не приносячи державі ніякого прибутку. Крім того, право селян на землю, які не мають спадкоємців, після їх смерті переходить державі, що свого роду демонструє замкнуте коло, зворотну націоналізацію, що також суперечить принципам земельної реформи, яка мала за мету привласнити землю громадянами.

З іншого боку, до одних з негативних наслідків мораторію те, що він не дає можливості вільно конкурувати нашій країні на рівні з іншими. Це прослідковується при аналізі умов вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ).

Основна форма реалізації землі

Основною формою реалізації землі на сьогоднішній день оренда. Вона здійснюється на платній основі та передбачає укладання договору. В цих правовідносинах виникає також чимало проблем, а саме: низька орендна плата, найчастіше в натуральній формі, нерідко зі значним простроченням, ошукування селян тощо. Через те, що власникам таких земель нічого не залишається, окрім здачі їх в оренду, тим самим, вони не мають можливості розвиватися й виробникам сільськогосподарської продукції, агропідприємствам тощо. Ще одним негативним наслідком те, що вартість землі сільськогосподарського призначення зменшується, причому швидкими темпами. А це все свідчить про порушення прав селян. Якщо продовжити дію мораторію, це призведе до ще більшого розвитку тіньових схем, які використовуються при реалізаціїї земель.

Основною причиною, яка існує на сьогоднішнії день це те, що відсутній справжній власник. Сама по собі заборона, ні в якому разі, не може вирішити проблеми захисту прав селян на землю. Заборона діє протилежно, а саме призводить до порушення закону, корупції, шахрайства, зловживань та ін.

Зважаючи на всю проблематику, гостра необхідність введення механізмів купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, оскільки через відсутність ринку землі неможливо залучити в агровиробництво ресурси інвесторів.

Негативні наслідки скасування мораторію

Але скасування мораторію може потягти за собою також і негативні наслідки, такі як відчуження селянами земельних ділянок за мізерно малими цінами, викуп значних площ земельних ділянок іноземними магнатами і підприємствами, що спричинить вивіз капіталу з країни, також неконтрольована зміна цільового призначення земель, що призведе до негативних змін у структурі земельного фонду, тощо.

Головне в реформуванні земельних правовідносин визнавати права та інтереси людини, забезпечити вільний вибір господарювання, а саме форм та методів. Для кожного власника землі важливо, щоб він міг реалізовувати надане йому право власності, щоб він міг використовувати земельний ресурс як засіб виробництва, об’єкт торгівлі тощо.

Деякі висновки

Підсумовуючи все вищесказане, можна прийти до висновку, що це питання дуже складним і має багато важливих нюансів, які потрібно враховувати. Проаналізувавши всі за і проти, ми дійшли до висновку, що мораторій все-таки повинен бути скасований, але скасований не одразу, спочатку треба підготувати нормативно-правову базу для врегулювання цього питання, він повинен скасовуватися поступово під жорстким контролем держави. Це означає запровадження регульованого обігу земель сільськогосподарського призначення. Продаж земель сільськогосподарського призначення має здійснюватися власниками лише обмеженому колу осіб, тобто громадянам України, і ні в якому разі не іноземцям. Таким чином, введення землі в ринковий обіг сприятиме створенню функціональної системи господарювання на селі та формуванню в Україні прозорого земельного ринку.

Взято з сайту https://patriot.legal/

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет