• Google+

Основні тенденції розвитку грошово-кредитного ринку України за листопад 2008 р.

12 декабря 2008 г. — Национальный Банк Украины

На грошово-кредитному ринку в листопаді почали проявлятися певні ознаки зниження напруги, що відобразилося поступовим припиненням тенденцій до відпливу коштів населення з банківської системи. Так, не дивлячись на зменшення вкладів населення в національній валюті у листопаді на 4.6 млрд. грн., у період з 26 листопада до 1 грудня щоденно фіксувалося їх зростання – за цей період вони збільшилися на 1.7 млрд. грн.

Депозити населення в іноземній валюті в листопаді в доларовому еквіваленті збільшилися на 0.2 млрд. дол. США, у гривневому (у т.ч. у результаті курсової переоцінки депозитів) – на 15.3 млрд. грн.

Таким чином, спостерігається поступове відновлення довіри населення до банківської системи.

Курсова переоцінка депозитів відобразилася і на динаміці загального обсягу депозитів населення, який у листопаді збільшився на 5.5 % – до 206.7 млрд. грн. (збільшення з початку року становило на 25.7%).

Д епозити юридичних осіб у листопаді зменшилися на 2.1% (з початку року збільшилися на 14.2%) – до 132.1 млрд. грн. Це відбулося насамперед за рахунок зменшення депозитів у національній валюті, що у т.ч. пов’язано зі сплатою у цьому місяці квартальних податкових платежів.

Загальний обсяг депозитів у листопаді збільшився на 2.4% (з початку року зріс на 21%) – до 338.9 млрд. грн.

Обсяг готівки поза банками в листопаді зменшився на 3.4% – до 141.3 млрд. грн. (збільшення з початку року на 27.2%), що значною мірою було зумовлено активністю населення на готівковому валютному ринку. Зазначене вплинуло і на динаміку питомої ваги готівки в структурі грошової маси, яка впродовж листопада зменшилася до 29.2% порівняно із 30.4% на початок місяця.

За таких умов темпи розширення грошової маси у листопаді були помірними – зростання на 0.4% за місяць та на 22% з початку року – до 483.2 млрд. грн. У річному вимірі (у розрахунку до відповідного місяця минулого року) у листопаді показник приросту грошової маси знизився до 32.2% порівняно із 35.2 % у жовтні.

Монетарна база в листопаді зменшилася на 0.3% (з початку року збільшилася на 21.8%) – до 172.8 млрд. грн. У річному вимірі темпи зростання монетарної бази в листопаді 2008 р. уповільнилися до 32.5% порівняно із 33.1% у жовтні.

На динаміку грошової пропозиції в листопаді вплинуло збільшення коштів Уряду в національній валюті на рахунках в Національному банку України на 48.6% – до 17 млрд. грн. Таке суттєве зростання коштів на рахунках Уряду в листопаді пояснюється як настанням періоду сплати квартальних податкових платежів, так і надходженням до бюджету коштів обсягом понад 7 млрд. грн. від розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Обсяг коррахунків банків у листопаді збільшився на 29.4 % (з початку року – на 1.1%) – до 19.3 млрд. грн., що було наслідком активної підтримки Національним банком України ліквідності банківської системи.

Так, Національний банк у листопаді здійснив операції з рефінансування банків на загальну суму 45473.51 млн. грн. З початку року їх обсяг становив 138781.77 млн. грн.

Водночас з метою поліпшення перерозподілу тимчасово вільних коштів між банками Національний банк України в листопаді не припиняв проведення опе рацій з мобілізації коштів банків. Протягом місяця обсяг мобілізованих операцій становив 735 млн. грн. (з початку року – на суму 53750.25 млн. грн.).

Середньозважена процентна ставка за операціями з рефінансування за січень – листопад 2008 р. становила 15.4% річних, у т.ч. за кредитами овернайт – 15.7%, за кредитами, наданими на тендерах з підтримання ліквідності банків, – 16.1%, за операціями прямого репо з державними облігаціями України та облігаціями Державної іпотечної установи – 15.3%, за операціями своп – 15.1%, за іншими короткостроковими кредитами – 14.3%.

Обсяг обов’язкових резервів , сформованих банками в листопаді, становить 14944 млн. грн.

У листопаді відбулося збільшення вартості депозитів, що було відображенням роботи банків зі створення стимулів для повернення вкладів у банківську систему. Так, с ередньозважена вартість депозитів у національній валюті в листопаді збільшилася з 10.4% до 12%, в іноземній – з 7.4% до 8.3%. Інтегральна ставка за депозитами зросла з 9.5% до 10.8%.

Разом з тим відбулося збільшення середньозваженої відсоткової ставки за кредитами в національній валюті, за одночасного її зменшення в іноземній. Так, середньозважена вартість кредитів у національній валюті збільшилася з 19.1% до 22.6%, в іноземній – зменшилася з 12.9% до 11.5%. Інтегральна ставка за кредитами збільшилася з 17.1 % до 18.7%.

Обсяг кредитних вкладень у листопаді збільшився на 8.6% (з початку року – на 57.3%) – до 671.6 млрд. грн. Обсяг кредитів юридичним особам збільшився на 8.4% (з початку року – на 54.1%) – до 418.2 млрд. грн. Кредити, надані фізичним особам, збільшилися на 9.1% у листопаді та на 63.1% з початку року до 253.5 млрд. грн. На показники приросту кредитних вкладень також вплинула курсова переоцінка раніше наданих кредитів.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет