• Google+

Цена золота на международном рынке за 11 апреля 2012 г.

12 апреля 2012 г. — Fin.Biz.UaПо данным сайта Kitko.com, цены на золото на международном рынке продолжают расти. Так, Лондонский фиксинг 11.04.2012 г. составил: АМ – 1654,00; PМ – 1658,00.
У березні відбулося зростання залишків у національній валюті, як за залученими банківською системою депозитами, так і за наданими нею кредитами.

Протягом місяця загальний обсяг банківських депозитів збільшився на 1,5% – до 497,3 млрд. грн. (з початку року – на 1,7%) за рахунок збільшення їх гривневої складової (на 4,0% – до 288,6 млрд. грн.).

Обсяг депозитів фізичних осіб за березень збільшився на 1,6% – до 327,1 млрд. грн. (з початку року – на 6,4%). У прирості вкладів домінувало зростання депозитів у національній валюті, які підвищилися за місяць на 2,9% (з початку року – на 8,8%). Обсяг депозитів в іноземній валюті зріс на 0,2% (з початку року – на 3,8%).

Відновилося зростання залишків на депозитних рахунках юридичних осіб, які за місяць збільшилися на 1,4% – до 170,2 млрд. грн. (з початку року зменшилися на 6,3%). Наведене було обумовлено приростом на 5,7% коштів у національній валюті (з початку року зменшилися на 5,2%). Водночас депозити юридичних осіб в іноземній валюті знизилися на 6,8% (з початку року – на 8,6%).

Зростання коштів на депозитних рахунках сприяло збільшенню грошової маси, обсяг якої у березні підвищився на 1,3% – до 688,4 млрд. грн. (з початку року – на 0,4%).

Обсяг монетарної бази у березні зріс на 2,0% – до 233,1 млрд. грн. (з початку року зменшився на 2,8%). Це відбулося як за рахунок збільшення на 15,4% обсягу коррахунків банків – до 19,0 млрд. грн. (з початку року зменшення на 13,5%), так і готівки поза банками – на 0,8% – до 187,9 млрд. грн. (з початку року зменшення на 2,5%).

У березні обсяг обов’язкових резервів, що сформований відповідно до встановлених нормативів, становив 15,2 млрд. грн., із яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 8,0 млрд. грн.

Обсяг коштів Уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України впродовж березня збільшився на 21,6% – до 5,7 млрд. грн.

Обсяг рефінансування банків Національним банком України в березні становив 5,1 млрд. грн. (з початку року – 10,5 млрд. грн.). Середньозважена процентна ставка за цими операціями становила 8,75% річних (з початку року – 8,94%). Водночас обсяг мобілізаційних операцій становив 1,7 млрд. грн. (з початку року – 1,8 млрд. грн.), а їх середньозважена процентна ставка – 1,99% (з початку року – 2,11%).

У березні обсяг придбаних Національним банком України на відкритому ринку державних облігацій України становив за номінальною вартістю 1,95 млрд. грн. (з початку року – 4,0 млрд. грн.). Операції з продажу ним зі свого портфеля державних облігацій України протягом місяця не проводилися.

Також у березні Національним банком України не здійснювалися операції з купівлі (продажу) державних облігацій України через механізм двостороннього котирування. Водночас за наведеними операціями з початку року ним було придбано державних облігацій на 1,6 млрд. грн. та продано – на 1,25 млрд. грн. (за номінальною вартістю).

Розширення ресурсної бази банків сприяло збільшенню їх кредитної підтримки економіки. Загальний обсяг кредитних вкладень у березні збільшився на 0,2% – до 792,0 млрд. грн. (з початку року зменшення на 0,2%).

Наведене вище відбулося завдяки зростанню на 1,2% кредитів у національній валюті (з початку року вони збільшилися на 0,5% – до 472,6 млрд. грн.).

Залишки за кредитами в національній валюті, наданими фізичним особам, збільшилися на 1,0% (з початку року – на 2,6%), а юридичним особам – на 1,2% (з початку року – на 0,1%).

Натомість залишки за кредитами, наданими в іноземній валюті, знизилися і за місяць, і з початку року на 1,2%. Це відбулося головним чином за рахунок зниження залишків за кредитами, наданими фізичним особам, оскільки залишки за кредитами, наданими суб’єктам господарювання, за місяць майже не змінилися.

Протягом березня відбулося зниження відсоткових ставок за пасивними операціями банків. Так середньозважена вартість їх депозитів у березні зменшилася в національній валюті до 9,74% (з 10,52% у лютому), а в іноземній – до 4,98% (з 6,14%).

Середньозважена вартість кредитів у національній валюті становила 15,87% річних (15,33% у лютому), в іноземній валюті – 7,64% (8,07%).

На міжбанківському кредитному ринку середньозважена вартість коштів знизилася до 4,25% (з 6,17% у лютому).

У березні на первинних аукціонах з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП) розміщувалися облігації, номіновані як в національній, так і в іноземних валютах. За їх результатами до Державного бюджету України надійшло:

6,5 млрд. грн. (з початку року – 10,6 млрд. грн.);

254,9 млн. дол. США (з початку року – 534,4 млн. дол. США);

205,2 млн. євро (з початку року – 205,2 млн. євро).

Середньозважена дохідність залучення ОВДП за їх первинним розміщенням у березні становила:

у національній валюті – 13,56% річних (з початку року – 13,64%);

у доларах США – 9,29% (з початку року – 9,28%);

в євро – 4,80%.

У березні Міністерство фінансів України також здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 139 “Про збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” на загальну суму 6,0 млрд. грн. з дохідністю 9,45% – 9,95% річних.

Платежі з погашення та сплати доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно й у повному обсязі, який за березень становив 13,1 млрд. грн., у тому числі основний борг – 9,2 млрд. грн., сплата доходу – 3,9 млрд. грн.


Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет