• Google+

Основные тенденции денежно-кредитного рынка Украины за апрель 2012 г.

15 мая 2012 г. — Fin.Biz.UaПротягом місяця спостерігалося зниження середньозважених ставок на міжбанківському кредитному ринку, а також за кредитами та депозитами в національній валюті.

На цьому тлі відбувалося повільне збільшення залишків за кредитами в національній валюті та їх зменшення в іноземній.

Так загальний обсяг кредитних вкладень у квітні збільшився на 0,5% (з початку року – на 0,1%) – до 794,4 млрд. грн., що відбулося за рахунок приросту залишків за кредитами, наданими в національній валюті (на 0,9% у квітні та на 1,2% з початку року – до 475,5 млрд. грн.). Зростання залишків у національній валюті відбувалося як за кредитами, наданими фізичним особам (на 1,2% за місяць та на 3,8% з початку року), так і юридичним особам (на 0,8% та 0,6% відповідно). Натомість залишки за кредитами, наданими в іноземній валюті, знизилися як за місяць (на 0,1%), так і з початку року (на 1,3%).

Загальний обсяг депозитів у банківській системі за місяць зменшився на 0,8% (з початку року він збільшився на 1,4%) – до 496,1 млрд. грн. за рахунок депозитів юридичних осіб, обсяги яких за місяць знизилися на 3,0% (з початку року на 7,7%) – до 167,7 млрд. грн. Натомість залишки коштів на депозитних рахунках фізичних осіб у квітні зросли на 0,3% (з початку року – на 6,8%) – до 328,4 млрд. грн.

Обсяг готівки поза банками в квітні зріс на 3,5% (з початку року – на 0,9%) – до 194,5 млрд. грн.

Рівень коррахунків банків за місяць зменшився на 9,8% (з початку року – на 22,0%) – до 17,1 млрд. грн.

Обсяг обов’язкових резервів, сформованих банками в квітні відповідно до встановлених нормативів, становив 15,7 млрд. грн., із них на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 6,37 млрд. грн.

Монетарна база в квітні зросла на 1,6% (з початку року зменшилася на 1,3%) – до 236,8 млрд. грн. Обсяг грошової маси за цей період збільшився на 0,9% (з початку року – на 1,7%) – до 697,4 млрд. грн.

Обсяг коштів Уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України впродовж квітня зменшився на 1,5% (з початку року зріс більше ніж у 2,7 раза) – до 5,7 млрд. грн.

Національний банк України протягом поточного року проводив операції як з абсорбування, так і з надання банківської ліквідності. Загальний обсяг мобілізаційних операцій у квітні становив 8,2 млрд. грн. із середньозваженою процентною ставкою 2,45%. З початку року обсяг таких операцій становив 9,9 млрд. грн. із середньозваженою процентною ставкою 2,39%.

Обсяг операцій Національного банку України з рефінансування банків у квітні становив 2,9 млрд. грн. (з початку року – 13,4 млрд. грн.). Середньозважена процентна ставка за операціями з рефінансування за місяць становила 8,64% (з початку року – 8,88%).

У квітні Національний банк України придбав державних облігацій України (за номінальною вартістю) на суму 0,2 млрд. грн. (з початку року – 4,2 млрд. грн.). Операції з продажу із свого портфеля державних облігацій України він не проводив.

Також у квітні Національний банк України не здійснював операції з купівлі (продажу) державних облігацій України через механізм двостороннього котирування. Водночас за зазначеними операціями з початку року він придбав державних облігацій на 1,6 млрд. грн. та продав – на 1,25 млрд. грн. (за номінальною вартістю).

Протягом квітня відбулося зниження відсоткових ставок у національній валюті за одночасного їх зростання в іноземній. Так середньозважена ставка в національній валюті за кредитами знизилася до 14,50% річних з 15,87% у березні, за депозитами – до 9,43% (з 9,74%). Тоді як середньозважена ставка в іноземній валюті за кредитами зросла до 7,68% (з 7,64%), за депозитами – до 5,33% (з 4,98%). На міжбанківському кредитному ринку середньозважена вартість коштів у національній валюті зменшилася до 3,26% з 4,25% у березні.

У квітні на первинних аукціонах з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП) розміщувалися облігації, номіновані як в національній, так і в іноземних валютах. За їх результатами до Державного бюджету України надійшло:

3,8 млрд. грн. (з початку року – 14,5 млрд. грн.);

79,7 млн. дол. США (з початку року – 614,1 млн. дол. США);

71,1 млн. євро (з початку року – 276,3 млн. євро).

Середньозважена дохідність залучення ОВДП за їх первинним розміщенням у квітні становила:

у національній валюті – 13,68% річних (з початку року – 13,65%);

у доларах США – 9,32% (з початку року – 9,29%);

в євро – 4,80%.

Також у поточному році Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 139 “Про збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” на загальну суму 6,0 млрд. грн. з дохідністю 9,45% – 9,95% річних.

Платежі з погашення та сплати доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно й у повному обсязі, який з початку року становив 16,8 млрд. грн., у тому числі основний борг – 11,5 млрд. грн., сплата доходу – 5,3 млрд. грн.


Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет