• Google+

Вниманию вкладчиков VAB Банка

28 апреля 2012 г. — ПАО «ВиЭйБи Банк»

С 06.05.2012 г. будут внесены изменения в п. 3.3 Правил открытия и обслуживания вкладных и текущих счетов физических лиц в VAB Банке.

Уважаемые вкладчики VAB Банка!

Сообщаем, что с 6 мая 2012 года будут внесены изменения в пункт 3.3. Правил, а именно он будет дополнен вкладом «Наш лучший депозит» и изложен в следующей редакции:

3.3.  У випадку невитребування в Дату вимоги Вкладником Вкладу «Строковий», «Пенсійний», «Зроби сам», «VAB 24», «Зростаючий», «Тиждень», «Знову 25», «Новорічний 2012», «З любов’ю, VAB!», «Наш найкращий депозит» та за відсутності заперечень з боку Банку, дія Договору вважається автоматично пролонгованою з цієї Дати, з урахуванням умов пункту 4.12.4 цих Правил, без підписання Сторонами додаткових договорів до Договору на кожний наступний такий же строк та на діючих в Банку на день такої пролонгації стандартних умовах за відповідними: видом, валютою, строком, сумою Вкладу та періодичністю виплати процентів. За вкладом «Тиждень» максимальна кількість пролонгацій – 12 разів (максимальний строк розміщення Вкладу – 91 календарний день або 13 строків). Дата вимоги Вкладником пролонгованого Вкладу – дата, що співпадає з першим днем після спливу кожного наступного строку від дати укладення Договору. Якщо Дата вимоги Вкладником Вкладу припадає на святковий, неробочий або вихідний день, належною датою вимоги є перший за цим днем робочий (банківський) день.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет