• Google+

«IBI-Rating» підтвердило кредитний рейтинг АБ «Експрес Банк» на рівні uaВВВ+ з прогнозом «стабільний»

26 июня 2012 г. — РА «ІBI-Rating»

Незалежне уповноважене Рейтингове агентство «IBI-Rating» повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АБ «Експрес-Банк» на рівні uaВВВ+ з прогнозом рейтингу «стабільний».

Підтверджений довгостроковий кредитний рейтинг відображає достатні показники капіталізації Банку; достатні обсяги високоліквідних активів, щоб нівелювати поточні ризики; збалансованість належним чином активів та пасивів за строками до погашення; достатній розвиток регіональної мережі та карткового бізнесу, що дозволяє Банку утримувати конкурентні позиції на фінансовому ринку; інформаційну відкритість та прозорість; покращення якості ресурсної бази (зниження диверсифікація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського кредитного портфеля за основними вкладниками). Однак спостерігається чутливість Банку до кредитних ризиків через значну концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками.

На думку «IBI-Rating», позитивно на кредитний рейтинг може вплинути: зниження залежності Банку від основних позичальників, покращення якості кредитного портфеля. Негативно на кредитний рейтинг може вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, зниження показників ефективності діяльності, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни в цілому.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АБ «Експрес-Банк», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010 2011 рр. та за І квартал 2012 року, планові показники діяльності на 2012 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет