• Google+

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

15 августа 2013 г. — ПАО «Финексбанк»

1. Загальні відомості.

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "ФІНЕКСБАНК";
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство;
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20021524;
1.4. Місцезнаходження емітента: 03038, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, літ.Б;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: +380444907722;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: krv(at)finexbank.com.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.finexbank.com.ua;
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення:
Емітент ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ - 20021524) на підставі інформації від власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, отриманої емітентом 15.08.2013 року відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", а також чинних нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного банку України, інформує про зміни, що відбулися у складі власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента, пов'язані з купівлею-продажем акцій емітента на позабіржовому ринку, а саме: 1) розмір пакету акцій юридичної особи Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ФІНЕКС» (код за ЄДРПОУ – 32641358; місцезнаходження: Україна, 03038, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4), що становив 1 811 004 акції (або 14,7868% від загальної кількості голосуючих акцій емітента), зменшився на 1 811 004 акції (або 14,7868% від загальної кількості голосуючих акцій емітента) та становить відповідно 0 акцій (або 0,0% від загальної кількості голосуючих акцій емітента); 2) розмір пакету акцій юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «СЛАВУТИЧ ЛІЗИНГ» (код за ЄДРПОУ – 30693540; місцезнаходження: Україна, Київська обл., м. Славутич, вул. Героїв Дніпра, буд. 2), що становив 1 318 167 акцій (або 10,7628% від загальної кількості голосуючих акцій емітента), збільшився на 1 168 462 акції (або 9,5405% від загальної кількості голосуючих акцій емітента) та становить відповідно 2 486 629 акцій (або 20,3033% від загальної кількості голосуючих акцій емітента). Інших змін у складі власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента, не відбулося.

3. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління ПАТ «ФІНЕКСБАНК» Ю.Ф.Шафоростов, 15.08.2013р.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет