• Google+

А.Потапов увійшов до правління АБ «IНГ Банк Україна»

4 марта 2008 г. — ПАО «ИНГ Банк Украина»

Спостережна рада АБ «IНГ Банк Україна» на своєму засiданнi, що вiдбулося 27 лютого 2008 р., внесла змiни у правлiння банку. Новим членом Правлiння призначений Андрiй Потапов, який також виконуватиме функцiї начальника управлiння фiнансових ринкiв. Призначення Потапова членом правлiння має бути вiдповiдно схвалене НБУ.

Потапов розпочав свою кар’єру в «IНГ Банк Україна» в 1998 р. в якостi дилера мiжбанкiвського ринку управлiння ресурсiв. З 1 грудня 2007 р. очолив управлiння фiнансових ринкiв, де до цього працював на посадi начальника вiддiлу управлiння ресурсами та валютообмiнних операцiй. Загалом, Потапов має бiльш нiж 12 рокiв досвiду роботи в українськiй банкiвськiй системi.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет