• Google+

АТ "Фортуна-банк" збільшив статутний капітал на 30 млн. гривень

1 октября 2010 г. — ПАО «Фортуна-банк»

АТ «Фортуна-банк» прийняло рішення про збільшення статутного капіталу Банку на 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) грн. 00 коп., за рахунок випуску 30 000 шт. (тридцять тисяч штук) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 грн. (одна тисяча) гривень до 190 000 000,00 грн. (сто дев’яносто мільйонів) гривень 00 коп., що становитиме 190 000 (сто дев’яносто тисяч) простих іменних акцій, згідно з Протоколом №2 від 30.09.2010 року Позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Фортуна-банк».

Збільшення статутного капіталу Банку вирішено провести шляхом закритого (приватного) розміщення акцій за рахунок додаткових внесків акціонерів для капіталізації Банку.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет