• Google+

АУБ направила до НБУ та профільного Комітету пропозиції до законопроекту «Про споживче кредитування»

26 января 2012 г. — АУБ

Асоціація українських банків у відповідь на запит Національного банку України направила зауваження та пропозиції до законопроекту «Про споживче кредитування» (№ 9593). Окрім НБУ, зауваження та пропозиції АУБ направила до профільного парламентського Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики.

За задумом авторів, головною метою законопроекту є створення такого механізму споживчого кредитування, який має забезпечити захист прав та законних інтересів як споживачів, так і кредитодавців у цій сфері.

Водночас аналіз законопроекту, здійснений АУБ, переконливо засвідчує, що зміни, запропоновані проектом, утворюють суттєвий дисбаланс в правовому статусі банка та споживача як сторони договору споживчого кредитування, за якого права боржника значно переважають над правами кредитора.

Як наголошують в АУБ, таке суттєве відхилення в бік захисту прав позичальників зачіпає не тільки права банку як фінансового посередника, який перерозподіляє фінансові ресурси, а й значно обмежує права іншої категорії клієнтів – вкладників. Тим самим, всупереч статті 21 Конституції України, даний проект закріплює різні підходи до захисту прав різних категорій споживачів фінансових послуг.

Занепокоєння АУБ викликають ряд положення законопроекту, серед яких, зокрема:

- покладення обов’язку на банк створити структурний підрозділ із споживчого кредитування, що суперечить закріпленому в Господарського кодексі України праву підприємства самостійно визначати свою організаційну структуру, встановлюючи чисельність працівників і штатний розпис.

- визначення максимального розміру споживчого кредиту, який може бути наданий банком без оцінки кредитоспроможності споживача, що необґрунтовано збільшує в рази ризики банку;

- звільнення споживача від сплати процентів чи інших платежів та надання йому права розірвати договір у випадку, коли надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації спричинило отримання споживачем споживчого кредиту, який би споживач не отримував за інших умов, що у зв’язку із великою мірою суб’єктивності у доказуванні може бути використане недобросовісними споживачами.

- скасування позасудового звернення стягнення на майно споживача за його зобов‘язаннями за договором про споживчий кредит, що прямо суперечить Цивільному кодексу України, який надає нотаріусам право на здійснення захисту цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі.

АУБ наголошує, що вирішувати проблеми позичальників потрібно комплексно, зокрема, із залученням до участі держави для захисту інтересів малозабезпечених позичальників, які втратили свої доходи під час кризи, та шляхом підвищення ефективності судової системи і виконавчої служби.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет