• Google+

АУБ направила до НБУ зауваження та пропозиції до проекту змін до «Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках»

20 июня 2012 г. — АУБ

Асоціація українських банків направила до Національного банку України зауваження та пропозиції до розробленого НБУ проекту змін до «Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України».

Зокрема, в листі до НБУ Асоціація висловила позицію комерційних банків-членів АУБ про те, що запропоноване у проекті змін автоматичне покладання на Спостережну раду відповідальної особи (банку) функцій вищого управлінського (керівного) органу усієї банківської групи є некоректним і недоцільним.

Як пояснюють в АУБ, відповідно до Принципів корпоративного управління Наглядова рада є органом, який представляє інтереси акціонерів, забезпечує реалізацію та захист їх прав. Наглядова рада обирається з числа акціонерів на загальних зборах товариства. Проте, перелік акціонерів відповідальної особи банківської групи може не співпадати з переліком акціонерів інших учасників групи.

Крім того, Наглядова (спостережна) рада відповідальної особи законодавством не наділена правами щодо санкціонування заборони проведення відповідних операцій іншими учасниками банківської групи.

В АУБ вважають, що систему управління банківської групи має визначати її контролер (основний власник). Зокрема, ним має бути визначений (створений) вищий управлінський (керівний) орган банківської групи, яким може бути банківська (фінансова) холдингова компанія, координаційна рада, створена з керівників учасників банківської групи, рада відповідальної особи банківської групи тощо. За словами Президента АУБ Олександра Сугоняко, цьому вищому управлінському (керівному) органу мають бути делеговані відповідні права щодо затвердження стратегії діяльності банківської групи та коригування (обмеження) окремих видів діяльності учасників групи з метою дотримання вимог НБУ щодо консолідованого нагляду.

У зв'язку з цим АУБ запропонувала НБУ дещо змінити концепцію змін до Методичних рекомендацій з корпоративного управління в банках, передбачивши право контролера визначати систему управління та вищий управлінський (керівний) орган банківської групи.

Одночасно АУБ запропонувала доповнити цей пункт нормою про те, що рішення вищого управлінського (керівного) органу банківської групи є обов'язковими для виконання усіма учасниками банківської групи.

Також АУБ направила до НБУ зауваження та пропозиції до розроблених Нацбанком проектів змін до «Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України», а також до «Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України».

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет