• Google+

АУБ та УНІА підкреслили невідповідність декларованої турботи про громадян із реальним розподілом видатків державного бюджету

10 января 2012 г. — АУБ

Асоціація українських банків та Українська національна іпотечна асоціація звернулися до Верховної Ради України з обґрунтуванням необхідності відхилення законопроекту «Про тимчасову відстрочку сплати платежів за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою у зв’язку з втратою позичальником постійного місця роботи та введення мораторію на примусове виселення із житла» (№ 9380).

Метою даного проекту закону є встановлення до 31 грудня 2014 року відстрочки сплати платежів за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою, у зв’язку з втратою позичальником постійного місця роботи та введення мораторію на примусове виселення із житла.

Водночас, законопроект не враховує ситуацію, за якою навіть при втраті постійного місця роботи позичальник має інші джерела фінансування (отримує дивіденди, майно в спадщину чи в дарунок тощо) або знаходиться на забезпеченні інших членів сім’ї. Таким чином, такий критерій для встановлення відстрочки сплати платежів як «наявність постійного місця роботи» не є вирішальним для визначення спроможності позичальника виконувати взяті на себе зобов’язання, на відміну від розміру середнього доходу на члена сім’ї.
Крім того, положення законопроекту є дискримінаційними по відношенню до позичальників, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, але незважаючи на це продовжують виплати кредиту, що прямо суперечить принципу рівності, закріпленому у статті 21 Конституції України.

Прийняття законопроекту призведе до фактичного припинення іпотечного кредитування громадян, оскільки його редакція створює широкий простір для численних зловживань позичальників своїми правами (звільнення за угодою сторін, за власним бажанням тощо) за умови неможливості банків стягнути заборгованість за рахунок заставного майна.

В АУБ наголошують, що ініціювання вказаного законопроекту є нічим іншим як перекладенням конституційного обов’язку держави щодо соціального захисту громадян на банки. Задекларована в законопроекті турбота про людину не має нічого спільного із реальними рішеннями парламенту щодо співвідношення так званих «соціальних статей» із видатками на органи державної влади в Державному бюджеті України.

За словами фахівців АУБ, більшість держав світу для вирішення цієї проблеми приймали рішення про державну підтримку неплатоспроможних позичальників – фізичних осіб. АУБ ще на початку 2009 року розробила проект концепції закону України «Про відновлення платоспроможності домогосподарств». Із цим питанням АУБ неодноразово зверталася до Кабінету міністрів та Верховної Ради з конкретними пропозиціями щодо запровадження механізму державної підтримки неплатоспроможних позичальників, а не перекладання цієї проблеми виключно на банки (насправді – на їх клієнтів-кредиторів - вкладників та суб’єктів господарювання). На жаль, ці пропозиції АБУ так і не були враховані. Замість них час від часу пропонуються популістські норми, які насправді не вирішують існуючі проблеми.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет