• Google+

До уваги акціонерів

6 марта 2012 г. — ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»

Публічне акціонерне товариство «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575) далі – Банк, повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 12.04.2012 року о 16:00 за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 (кімната для засідань № 508).

Порядок денний

Затвердження складу робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів.
Звіт Правління про результати діяльності Банку за 2011 рік.
Звіт Спостережної ради про результати діяльності Банку за 2011 рік.
Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати діяльності Банку за 2011 рік.
Затвердження звіту зовнішніх аудиторів про перевірку річної звітності Банку за 2011 рік.
Затвердження річної фінансової звітності Банку за 2011 рік.
Затвердження фінансового результату Банку за 2011 рік.
Про основні напрями діяльності Банку на 2012 рік.

З проектами документів по порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства можна буде ознайомитися за місцезнаходженням Банку в робочі дні з 10:00 до 13:00. Звертатися до співробітників Банку за телефоном: (044) 581-07-41. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами документів – корпоративний секретар Банку Погребна Лора В’ячеславівна.

Адреса, строк та способи внесення пропозицій акціонерів щодо порядку денного – 01004, м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4, не пізніше 20 днів до дня скликання зборів, письмово.

Реєстрація учасників буде проводитись 12.04.2012 року за місцем проведення Зборів з 15:30 до 16:00. Для участі у Зборах акціонерам Банку необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 06.04.2012 року.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет