• Google+

До відома акціонерів АТ «ТАСкомбанк», м. Київ

3 марта 2012 г. — ПАО «ТАСкомбанк»

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСкомбанк»

Публічне акціонерне товариство «ТАСкомбанк» (місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 15 «А») повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСкомбанк».

Річні Загальні збори акціонерів відбудуться «06» квітня 2012 року за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Петлюри Симона, 30, конференц - зал.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів буде проводитись у приміщенні АТ «ТАСкомбанк» за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул.
Петлюри Симона, 30, конференц - зал, «06» квітня 2012 року з 08-45 год. до 09-15 год.

Початок роботи річних Загальних зборів акціонерів «06» квітня 2012 року о 09-30 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 24-00 год. «02» квітня 2012 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів):


1. Обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління АТ «ТАСкомбанк» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління АТ «ТАСкомбанк» за 2011 рік.
3. Звіт Спостережної Ради АТ «ТАСкомбанк» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради АТ «ТАСкомбанк» за 2011 рік.
4. Затвердження Звіту про корпоративне управління АТ «ТАСкомбанк».
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ТАСкомбанк» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії АТ «ТАСкомбанк» за 2011 рік.
6. Звіт та висновки зовнішнього аудитора про підтвердження річної фінансової звітності АТ «ТАСкомбанк» за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків зовнішнього аудитора, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Затвердження річного звіту та балансу АТ «ТАСкомбанк» за 2011 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків АТ «ТАСкомбанк» за 2011 рік та використання фондів АТ «ТАСкомбанк».
9. Про внесення змін до Статуту АТ «ТАСкомбанк», шляхом затвердження його нової редакції.
10. Про внесення змін до внутрішніх положень (документів) АТ «ТАСкомбанк», шляхом затвердження їх у нових редакціях:
11. Положення про Правління ;
12. Положення про Спостережну Раду;
13. Положення про ревізійну комісію;
14. Положення про акції та дивідендну політику;
15. Регламент загальних зборів акціонерів;
16. Положення про інформаційну політику;
17. Кодекс корпоративної етики;
18. Кодекс корпоративного управління;
19. Кодекс «Принципи корпоративного громадянства».

Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.

Річні Загальні збори акціонерів скликаються Спостережною Радою АТ «ТАСкомбанк».

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, яки пропонуються для розгляду на річних Загальних зборах акціонерів: з «01» березня 2012 р. до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Петлюри Симона, 30, конференц - зал, з 09-00 год. до 13-00 год. та з 14-00 год. до 18-00 год. в робочі дні, контактна особа: директор Департаменту інвестиційного обслуговування Карелін Артем Валерійович, контактний телефон (44) 393-25-55, факс (44) 393-25-80, у день проведення річних Загальних зборів акціонерів: з 08-45 у реєстраційної комісії.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет