• Google+

Комерційні банки України. Підсумки діяльності за травень 2012 року

3 июля 2012 г. — АУБ

Для аналізу показників роботи банків Асоціація українських банків використала баланси 135 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.06.2012 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 132банки, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій з початку 2011 року.

Загальний обсяг активів 135 банків станом на 01.06.2012 року становив 799,5 млрд. грн. По індикативній групі банків активи з початку року зросли на 26,58 млрд. грн., або на 3,27%. Обсяг активів у індикативній групі становить 77,6% банківської системи.

Структура активів індикативної групи протягом року зазнала певних змін: зменшилася питома вага кредитів з 60,76% до 60,02% у загальному обсязі активів, коррахунків в інших банках з 10,03% до 9,25%, кредитів в інших банках з 5,25% до 4,85% та зросли вкладення в цінні папери з 6,83% до 7,56%.

За станом на 01.06.2012 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2012 року): 60,02% (60,76%) - кредитний портфель та лізинг; 9,25%(10,03%) -  коррахунки в інших банках; 7,56% (6,83%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 4,85% (5,25%) - депозити та кредити в інших банках; 4,06% (4,12%) - матеріальні та нематеріальні активи; 2,46%(2,57%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,19%(0,19%) - інвестиції капіталу; 11,61%(10,24%) – інші активи.

Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування індикативної групи станом на 01.06.2012 р. була такою: кредити юридичним особам – 73,95%(72,99%) - склали 481,9 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 19,64%(30,23%) – 128,0 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 6,41%(6,70%) –  41,8 млрд. грн.

Структура зобов’язань з початку року також змінилася. При цьому зросла питома вага строкових коштів з 37,55% до 38,37% та знизилася частка коштів банків з 25,94% до 24,78%.

Станом на 01.06.2012 р. структура зобов’язань мала такий вигляд: 20,08%(20,44%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 38‚37%(37,55%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 24‚78%(25,94%) - залучені строкові кошти банків; 1,88%(1,59%)  - коррахунки інших банків; 3,06%(3,24%) - субординована заборгованість;  3,61%(4,46%) – інші фінансові зобов’язання; 7,95%(5,99%) – інші зобов’язання.

Обсяг  капіталу 135 банків на 01.06.2012 року становив 129 750,0 млн. грн., або 13 051,9 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 115 322,7 млн. грн., або 11 600,6 млн. ЄВРО.

По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) станом на 1.06.2012 року становив 119 066,6 млн. грн. З початку року зростання капіталу цих банків становило  2 737,6 млн. грн. або 2,35%.

Результат діяльності 135 банків був позитивний. Банки отримали прибуток, який становив  2 221,2 млн. грн.

В індикативній групі банків прибуток з початку 2012 року становив 2 197,5 млн. грн., тоді як у 2011 році ці банки мали 194,4 млн. грн. прибутку.

За станом на 01.06.2012 р. структура доходів (в дужках – значення на 01.01.12 року): 75,00% (77,52%) - процентні, 12,82% (12,28%) - комісійні, 12,17% (10,20%) - інші.

Структура процентних доходів: 60,39 (58,19%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 21,06% (22,36% )- від кредитів фізичним особам; 5,80% (5,65%) - від цінних паперів; 2,73% (2,60%) - від розміщення коштів у інших банках; 9,38% (10,50%) - від інших операцій.

Структура витрат: 46,75% (44,02%) - процентні витрати, 2,06% (2,05%) - комісійні витрати; 35,20% (34,31%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 14,99% (19,62%) – створення резервів.

Структура процентних витрат: 42,76% (39,66%) - за коштами фізичних осіб; 12,77% (12,67%) - за коштами інших банків; 12,62% (11,11%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 1,51% (0,98%) - від цінних паперів; 7,25% (8,36%) - за коштами, залученими від НБУ; 2,06% (2,00%) - від коштів небанківських фінансових структур; 21,03% (25,22%) - за іншими операціями.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет