• Google+

НБУ ввів в обіг пам’ятну монету «300-річчя Конституції Пилипа Орлика»

26 марта 2010 г. — ПАО «Интеграл-банк»

25 березня 2010 року НБУ ввів в обіг пам’ятну монету «300-річчя Конституції Пилипа Орлика». Номінал монети - 10 грн., метал - срібло 925 проби, маса - 31,1 г, діаметр - 38,6 мм, тираж - 7 тис. штук.

Монета присвячена пам’ятці української політично-правової думки XVIII ст. «Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорозького». Ця перша європейська конституція в сучасному розумінні прийнята 5 (16) квітня 1710 р. під час обрання Пилипа Орлика гетьманом України. Монета продовжує серію «Відродження української державності».

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України (угорі), напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу номінал та рік карбування монети - 10 ГРИВЕНЬ/ 2010, у центрі зображено стилізовану композицію - козацька старшина на чолі з гетьманом (ліворуч) та козаки (праворуч), що символізує ухвалення конституції.

На реверсі монети зображено Пилипа Орлика з пером у руці на тлі стилізованого аркуша конституції, ліворуч розміщено написи: КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА (півколом), 300/ РОКІВ.

Гурт гладкий із заглибленими написами позначення металу, його проби - Ag 925, маси в чистоті - 31,1 г та логотипом Монетного двору.

Автори ескізу - Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій. Автори моделі - Дем’яненко Володимир, Атаманчук Володимир.

Пам’ятна монета номіналом 10 гривень «300-річчя Конституції Пилипа Орлика» є дійсним платіжним засобом України та обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.

Інформація НБУ

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет