• Google+

ПАТ «КРЕДОБАНК» присвоєно кредитний рейтинг

29 декабря 2013 г. — РА «Эксперт-Рейтинг»

23 грудня 2013 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про присвоєння кредитного рейтингу ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЕДРПОУ 09807862) на рівні uaAA за національною шкалою.

Приймаючи рішення про присвоєння кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося основними підсумками роботи Банку за 9 місяців 2013 року. За результатами аналізу зроблено наступні висновки:

1. Достатньо вагомий приріст доходних активів супроводжувався зниженням ліквідних активів. Так, в період з 01.01.2013 по 01.10.2013 обсяг кредитів та заборгованості клієнтів з урахуванням резервів виріс на 9,85% або на 240,518 млн. грн. — до 2,682 млрд. грн., збільшення портфеля цінних паперів склало 19,94% або 139,104 млн. грн., при цьому практично вдвічі (на 52,16%) зменшився обсяг ліквідних активів Банку. В цілому активи ПАТ «КРЕДОБАНК» знизились на 3,01% і станом на 01.10.2013 склали 4,425 млрд. грн.

2. Основними джерелами нарощування ресурсної бази стали кошти клієнтів, тоді як обсяг коштів, залучених на міжбанківському ринку, продемонстрував зниження. Так, за вказаний період кошти юридичних осіб збільшились на 15,53% — до 1,053 млрд. грн., кошти фізичних осіб зросли на 0,27% — до 1,953 млрд. грн., а кошти банків скоротились на 29,85% — до 459,279 млн. грн. В підсумку станом на 01.10.2013 зобов'язання ПАТ «КРЕДОБАНК» склали 3,878 млрд. грн., що на 0,90% менше, ніж станом на 01.01.2013.

3. ПАТ «КРЕДОБАНК» входить до складу міжнародної банківської групи РКО Вank Рolski. Учасники цієї групи розташовані на території Республіки Польща та України. Станом на 01.10.2013р. 99,57% акцій ПАТ «КРЕДОБАНК» належало РКО Вank Рolski S.A. Ключовим акціонером РКО Вank Рolski S.A. є Державне Казначейство Республіки Польща. Група РКО Вank Рolski займається наданням фінансових послуг.

За 9 місяців 2013 року прибуток групи PKO Bank Polski склав 2,29 млрд. злотих. Згідно з оприлюдненими підсумками роботи групи PKO Bank Polski за перші три квартали 2013 року, група продемонструвала високу ефективність діяльності (ROE склало 13%, ROA знаходилось на рівні 1,6%), активи групи перевищили 200 млрд. злотих.

4. Гарантована зовнішня підтримка від акціонера дозволяла ПАТ «КРЕДОБАНК» виконувати нормативи капіталу (Н1, Н2, Н3) з помітним запасом по відношенню до граничних значень, встановлених НБУ. В період з 01.01.2013 по 01.10.2013:

регулятивний капітал Банку (Н1) збільшився на 10,491 млн. грн. або на 1,91% — до 559,084 млн. грн. (при встановленому НБУ нормативному значенні — не менше 120 млн. грн.);
норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) знизився на 1,71 п.п. і склав 14,43%, що на 4,43 п.п. перевищує граничний рівень, встановлений регулятором для даного нормативу (не менше 10%);
норматив співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3) зменшився на 1,07 п.п. — до 12,01%, що на 3,01 п.п. перевищило визначене НБУ нормативне значення (не менше 9%).
5. Станом на 01.10.2013 норматив поточної ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н5) складав 77,39%, що на 23,18 п.п. менше, ніж станом на початок поточного року. При цьому Н5 Банк дотримувався з великим запасом (37,39 п.п.) по відношенню до нормативного показника, встановленого НБУ (не менше 40%).

6. Згідно даних фінансової звітності ПАТ «КРЕДОБАНК» за третій квартал 2013 року, станом на 01.10.2013 р. 73% кредитних операцій Банку були віднесені до першої (1,346 млрд. грн.) та другої (824,188 млн. грн.) категорій якості, тобто відрізнялись мінімальним (перша категорія якості) та помірним (друга категорія якості) рівнем ризиків. В той же час 24% кредитних операцій Банку були класифіковані за четвертою (1%) та п'ятою (23%) категоріями якості, тобто віднесені до недіючих кредитів, що, в свою чергу, чинить тиск і на фінансовий результат Банку, і на його капітал, оскільки передбачає необхідність формування вагомого обсягу резервів.

7. Ключові статті доходів та витрат ПАТ «КРЕДОБАНК» продемонстрували різнонаправлену динаміку. Так, за підсумками 9 місяців 2013 року в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року чистий процентний дохід Банку знизився на 2,91% — до 112,913 млн. грн., в той же час чистий комісійний дохід виріс на 8,92% — до 103,060 млн. грн., результат від операцій з іноземною валютою збільшився на 25,24% — до 7,175 млн. грн. За вказаний період Банку вдалося суттєво знизити адміністративні та інші операційні витрати (на 38,566 млн. грн. або на 13,56%).

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет