• Google+

Підсумки діяльності комерційних банків України за 2011 р.

9 февраля 2012 г. — АУБ

За 2011 рік індекс промислового виробництва становив - 7,3% (у 2010 році – 11,2%). Індекс споживчих цін становив 4,6%, (у 2010 році – 9,1%). Валові валютні резерви Національного банку України на кінець грудня 2011 року склали 31,795 млрд. доларів США (за рік зменшення склало 2,78 млрд. доларів США).

За даними НБУ в Україні станом на 1 січня 2012 року ліцензію на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стадії ліквідації перебуває 21 банк.
Станом на 1 січня 2012 р. обсяг активів банківської системи становив 1054,3 млрд. грн., приріст з початку року склав 112,2 млрд. грн., в основному він відбувся за рахунок зростання кредитних вкладень банків, яке становило 70,3 млрд. грн. або 9,3%.

За 2011 рік зобов’язання банків зросли на 94,4 млрд. грн. і на 01.01.2012 року становили 898,8 млрд. грн. При цьому зростання коштів клієнтів банків склало 77,6 млрд. грн.
Власний капітал банківської системи України зріс на 17,8 млрд. грн. і за станом на 01.01.2012 року становив 155,5 млрд. грн. Слід зазначити, що збільшення обсягу статутного капіталу банків з початку року склало 26,01 млрд. грн. (17,8%).

За 2011 рік банки отримали збиток у розмірі 7,7 млрд. грн. (у 2010 році збиток склав 13,0 млрд. грн.).
Облікова ставка НБУ протягом року не змінювалася та складала 7,75% річних. Кредитні ставки банків у національній валюті з початку року зросли з 15,0% до 17,2% річних. За цей же період обсяг кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зріс на 14,3%, а фізичним особам зменшився на 6,4%.

Для аналізу показників роботи банків Асоціація українських банків використала баланси 143 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.01.2012 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 120 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій з початку 2011 року.

Загальний обсяг активів 143 банків станом на 01.01.2012 року становив 829,8 млрд. грн. По індикативній групі банків активи з початку року зросли на 124,53 млрд. грн., або на 16,29%. Обсяг активів в індикативній групі становить 83,95% банківської системи.

Структура активів індикативної групи протягом року зазнала певних змін: зменшилася питома вага кредитів з 60,80% до 58,97% у загальному обсязі активів та зросли інші активи з 8,64% до 10,38%.

За станом на 01.01.2012 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2011 року): 58,97% (60,80%) - кредитний портфель та лізинг; 10,33%(10,04%) - коррахунки в інших банках; 8,64% (8,70%) - інвестиційний портфель (державні цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 4,96% (4,68%) - депозити та кредити в інших банках; 4,14% (4,24%) - матеріальні та нематеріальні активи; 2,40%(2,75%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,18%(0,17%) - інвестиції капіталу; 10,38%(8,64%) – інші активи.

Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування індикативної групи станом на 01.01.2012 р. була такою: кредити юридичним особам – 73,75%(71,68%) - склали 513,9 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 19,70%(22,22%) – 137,3 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 6,55%(6,10%) – 45,7 млрд. грн.

Структура зобов’язань за рік також змінилася. При цьому зросла питома вага строкових коштів з 35,86% до 37,95% та знизилася частка коштів банків з 28,55% до 25,16%.

Станом на 01.01.2012 р. структура зобов’язань мала такий вигляд: 20,98%(20,07%) - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 37‚95%(35,86%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 25‚16%(28,55%) - залучені строкові кошти банків; 1,73%(1,88%) - коррахунки інших банків; 5,04%(5,60%) - субординована заборгованість; 4,35%(5,19%) – інші фінансові зобов’язання; 4,71%(2,85%) – інші зобов’язання.

Обсяг капіталу 143 банків на 01.01.2012 року становив 136 809,7 млн. грн., або 13 097,2 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 130 674,5 млн. грн., або 12 509,8 млн. ЄВРО.

По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) станом на 1.01.2012 року становив 133 796,2 млн. грн. Незважаючи на значний від’ємний поточний фінансовий результат, зростання статутного капіталу відбувалося випереджаючими темпами та склало 19,61% (23 282,8 млн. грн.), що призвело до зростання капіталу цих банків на 13,85% або 16 278,6 млн. грн.
Результат діяльності за 2011 рік 143 банків був збитковим та становив 2 784,7 млн. грн.

В індикативній групі банків збиток за 2011 рік становив 2 990,8 млн. грн., тоді як у 2010 році ці банки мали 8 895,0 млн. грн. збитку.

За станом на 01.01.2012 р. структура доходів (в дужках – значення на 01.01.11 року): 79,86% (80,06%) - процентні, 11,92% (10,17%) - комісійні, 8,22% (9,78%) - інші.

Структура процентних доходів: 57,68(61,21%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 21,32% (20,63% )- від кредитів фізичним особам; 6,98% (5,19%) - від цінних паперів; 2,54% (1,77%) - від розміщення коштів у інших банках; 11,47% (11,19%) - від інших операцій.

Структура витрат: 44,85% (41,43%) - процентні витрати, 1,58% (1,56%) - комісійні витрати; 28,62% (24,63%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 24,95% (32,59%) – створення резервів.

Структура процентних витрат: 38,41% (37,46%) - за коштами фізичних осіб; 12,46% (11,89%) - за коштами інших банків; 11,82% (12,63%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 0,76% (0,61%) - від цінних паперів; 8,86% (12,31%) - за коштами, залученими від НБУ; 4,26% (3,88%) - від коштів небанківських фінансових структур; 23,59% (22,09%) - за іншими операціями.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет