• Google+

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

16 марта 2013 г. — ПАО «Финексбанк»

Наглядова рада ПАТ "ФІНЕКСБАНК" (місцезнаходження: 03038, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, літ.Б) повідомляє про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "ФІНЕКСБАНК" (далі по тексту – банк), які відбудуться "19" квітня 2013 року о 16:00 годині за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Миколи Грінченка, будинок 4, літера Б, 3-й поверх, кімната переговорів.

Порядок денний:

Реєстрація учасників (акціонерів та/або їх представників) Загальних зборів акціонерів ПАТ “ФІНЕКСБАНК” буде здійснюватися “19” квітня 2013 року з 15:00 до 15:45 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам-учасникам Загальних зборів акціонерів банку необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних та/або юридичних осіб) – документ, що посвідчує особу, та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ “ФІНЕКСБАНК”.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ “ФІНЕКСБАНК”, буде складено станом на 24 годину “15” квітня 2013 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів) у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

З документами (матеріалами), що стосуються питань порядку денного Загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ПАТ “ФІНЕКСБАНК” та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення Загальних зборів акціонерів у приміщенні банку за адресою: 03038, Україна, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, літ.Б (третій поверх, каб.302) у робочі дні тижня з 10:00 до 13:00 години, а також у день проведення Загальних зборів акціонерів під час реєстрації таких учасників. Документи надаються акціонеру ПАТ “ФІНЕКСБАНК” та/або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Правлінням банку не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. В день проведення Загальних зборів акціонерів банку документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) – заступник Голови Правління банку Корицький Роман Вікторович, телефон для довідок: (44) 490-77-22 (вн.202).

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет