• Google+

Повідомлення про річні Загальні збори акціонерів ПАТ "БАНК СІЧ"

22 марта 2013 г. — ПАО «БАНК СИЧ»

Спостережна рада Публічного акціонерного товариства «БАНК СІЧ» повідомляє, що 22 квітня 2013 року о 16 годині 00 хвилин за Київським часом відбудуться річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «БАНК СІЧ» (скорочене найменування - ПАТ «БАНК СІЧ», місцезнаходження: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63) за адресою: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, другий поверх, кімната для переговорів №25.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. у день проведення Загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника і оформлений відповідно до чинного законодавства України, та документ, що посвідчує особу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 16 квітня 2013 року.

Порядок денний:

 1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
 2. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
 3. Про порядок проведення Загальних зборів та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів.
 4. Про Звіт Ревізійної комісії, Спостережної Ради та Правління ПАТ «БАНК СІЧ» за 2012 рік.
 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ».
 6. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «БАНК СІЧ» за 2012 рік.
 7. Про затвердження аудиторського звіту за результатами перевірки фінансової звітності ПАТ «БАНК СІЧ» за 2012 рік.
 8. Про розподіл прибутку за 2012 рік.
 9. Про внесення змін до Статуту, Положення про Правління, Положення про Спостережну Раду, Положення про Ревізійну комісію та Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ».
 10. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ».
 11. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ».
 12. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «БАНК СІЧ».

 

Найменування показника  період
звітний попередній 
Усього активів  342 997352 987
Грошові кошти та їх еквіваленти  18 821 16 938 
Кошти в інших банках  18 411 108 826 
Кредити та заборгованість клієнтів                           259 212                     219 539           
Усього зобов'язань  220 276 232 861 
Кошти банків  20 512 65 420 
Кошти клієнтів  167 956 117 150 
Усього власного капіталу  122 721 120 126 
Статутний капітал  120 000 120 000 
Нерозподілений прибуток (збиток)  1 586 61 

 

Акціонери та їх представники можуть ознайомитися з документами, які розроблено відповідно до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ», за місцезнаходженням ПАТ «БАНК СІЧ»: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, другий поверх, кімната 25.

Довідки за телефоном (044) 207-14-70, (044) 207-14-75, відповідальна особа - Хомович І.М.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку звертатись за адресою: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, другий поверх, кімната №25.

Т.в.о. Голови Правління
ПАТ «БАНК СІЧ»                                        В.В.Шульга

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет