• Google+

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

30 марта 2013 г. — ПАО « ВиЕс Банк»

1. Загальні відомості

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЛЬКСБАНК"

1.2. Публічне акціонерне товариство

1.3. Код за ЄДРПОУ: 19358632

1.4. вул.Грабовського,11, м.Львів, Україна, 79000

1.5. (032)2971382, 2550254

1.6. [email protected]

1.7. www.volksbank.ua

1.8. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст Повідомлення:

Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЛЬКСБАНК»

27 березня 2013р. (протокол № 3) прийнято рішення про припинення з 29 березня 2013р. повноважень члена Правління ПАТ «ФОЛЬКСБАНК» Мельничука Василя Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава – заява посадової особи. На посаді члена Правління посадова особа перебувала з 01.07.2009р. Часткою в статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Замість посадової особи нікого не призначено.

3. Підпис

3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у Повідомленні , та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.Голова Правління ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" І.В.Походзяєва

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет