• Google+

Про оцінку активних банківських операцій

27 февраля 2012 г. — Национальный Банк Украины

Постановою Правління Національного банку України від 25.01.2012 № 23 (далі – Постанова №23) затверджено Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями (далі - Положення).

Це Положення є результатом співпраці фахівців Національного банку України, банківської спільноти, а також провідних аудиторських компаній.

Підготовка Положення є черговим кроком на шляху адаптації нормативно-правових актів Національного банку України до положень Міжнародних стандартів фінансової звітності. Водночас, Положення забезпечує відповідність принципам Базельського комітету з банківського нагляду.

Положення є кодифікованим документом, який передбачає застосування єдиних підходів до оцінки активних операцій, а саме: кредитів; коштів, розміщених в інших банках; дебіторської заборгованості; цінних паперів; фінансових зобов’язань.

Норми цього Положення передбачають здійснення оцінки активу цілісно, а не за окремими його складовими.

В Положенні збережено діючі підходи до розрахунку резервів на підставі аналізу фінансового стану боржника, своєчасності та повноти погашення ним боргу, наявності та ліквідності забезпечення.

Вдосконалено методологію оцінки фінансового стану позичальників – юридичних осіб шляхом застосування математичної моделі для розрахунку показника їх платоспроможності, що ґрунтується на фінансовій звітності та враховує вид економічної діяльності позичальників.

Крім того, суттєво підвищено вплив стану обслуговування боргу на класифікацію активу, змінено підходи до врахування вартості забезпечення при розрахунку резерву.

Для адаптації банків до запроваджуваних Положенням підходів передбачено період до кінця поточного року.

Запровадження Положення забезпечить застосування загальноприйнятої міжнародної практики формування резервів, отримання користувачами фінансової звітності більш повної та достовірної інформації про фінансовий стан банків та результати їх діяльності.

Постанова № 23 зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за № 231/20544 та набере чинності з дня її офіційного опублікування.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет