• Google+

Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку

23 мая 2012 г. — Национальный Банк Украины

Проаналізувавши динаміку макроекономічних і монетарних показників, Правління Національного банку України констатує збереження тенденції до зниження інфляції – приріст індексу споживчих цін у річному вимірі у квітні зменшився до 0,6% і є на сьогодні одним з найменших в історії статистичних спостережень в Україні та одним з найменших показників інфляції у світі.

Ураховуючи сприятливу інфляційну ситуацію, Національний банк України впродовж останніх місяців ужив комплекс заходів, спрямованих на підтримку процесів економічного зростання шляхом активізації кредитної діяльності банків. Зокрема, було знижено облікову ставку та ставки за кредитами рефінансування банків, здійснено лібералізацію умов проведення операцій прямого репо та вимог щодо формування банками обов'язкових резервів.

Утім кредитна активність банків відновлюється недостатньо високими темпами – приріст обсягів кредитування ними реального сектору економіки за перші чотири місяці поточного року становить 1,4%. Це пов'язано насамперед із наявністю значних зовнішніх ризиків та невизначеністю щодо подальшого розвитку ситуації на ринках.

З огляду на зазначене вище, Правління Національного банку України вважає за можливе і доцільне вжити додаткових заходів, спрямованих на сприяння банкам у підвищенні ефективності їх роботи в умовах нестійкого зовнішнього середовища через поступове зменшення частки обов'язкових резервів, що формується на окремому рахунку в Національному банку України.

Крім того, з метою нівелювання ризиків, пов'язаних з вивільненням додаткової ліквідності, одночасно доцільно здійснити рівновелике збільшення обсягу обов'язкових резервів, які банки мають зберігати на власному кореспондентському рахунку на початок кожного операційного дня.

Беручи до уваги вищевикладене, а також необхідність сприяння ефективнішому спрямуванню банками ресурсів для кредитування реального сектору економіки, з метою підвищення ефективності застосування механізмів регулювання грошово-кредитного ринку відповідно до пункту 1.10 глави 1 Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.03.2006 № 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.03.2006 за № 312/12186, Правління Національного банку України ухвалило постанову 18 травня 2012 року № 197 "Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку", у якій, зокрема, передбачено:

1. Установити з 31 травня 2012 року такий порядок формування обов'язкових резервів банками України:

на окремому рахунку в Національному банку України № 3203 "Кошти обов'язкових резервів, що перераховані банками" – у розмірі 50 % від суми обов'язкових резервів, що сформовані за попередній звітний період резервування;

на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України – залишок суми обов'язкових резервів, сформованих згідно з установленими нормативами на відповідний період.

2. Обсяг обов'язкових резервів, який має зберігатися щоденно на початок операційного дня на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України, повинен становити не менше ніж 40 % від суми обов'язкових резервів, що сформовані за попередній звітний період резервування.

3. Визнати такими, що втратили чинність, підпункти 2.1 та 2.3 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 21.03.2012 № 102 "Про регулювання грошово-кредитного ринку".

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет