• Google+

Про поточну ситуацію в банківській системі та подальші наміри Національного банку України щодо підвищення надійності банків

16 ноября 2011 г. — Национальный Банк Украины

Про ситуацію в банківській системі та подальші наміри Національного банку України щодо підвищення надійності банків повідомив заступник Голови Національного банку України, член Правління Національного банку України Ігор Соркін під час засідання Правління, що відбулося 15 листопада 2011 року.

Текст доповіді:

"Шановні члени Правління, шановні колеги!

Хочу зупинитись на ситуації в банківській системі та повідомити про наші подальші дії в напрямку її розвитку.

В поточному році банківська система демонструє закріплення позитивних тенденцій в своїй діяльності: більш ніж на 10% зросли активи банків; збільшився обсяг кредитних операцій. При цьому кредити, надані в економіку, зросли майже на 15%. Не можу не відзначити, що збільшення досягнуто в основному за рахунок кредитування в національній валюті.

Зменшився обсяг та частка прострочених кредитів. Продовжується робота банків зі списання безнадійної заборгованості за рахунок сформованих резервів. З цього питання досягнуто порозуміння з Державною податковою службою України. На сьогодні списано 21 млрд.грн. такої заборгованості.

Щодо зобов’язань банків, можу відзначити їх поступове збільшення як за рахунок коштів фізичних осіб, в тому числі за жовтень на 2,2 млрд.грн., так і коштів суб’єктів господарювання.

Продовжується повернення банками стабілізаційних кредитів, наданих їм у період кризи. З початку року вже погашено більше 8 млрд.грн., з них достроково – майже 4 млрд.грн. З 64 банків, які мали заборгованість на початок року, сьогодні залишився 41 банк.

Повністю відновив свою діяльність банк "Надра".

Позитивним моментом вважаю значне зростання капіталу банківської системи, який досяг 174 млрд.грн. При цьому статутний капітал збільшився до 168 млрд. грн.

Це досягнуто в умовах, коли банки змушені були формувати значні обсяги резервів для покриття ризиків за активними операціями, що виникли внаслідок впливу фінансово-економічної кризи.

Криза позначилась і на фінансовому результаті банківської системи, але вже в жовтні отримано прибуток у сумі півмільярда гривень.

Ми розуміємо, що Національному банку та банківській системі потрібно докладати ще чимало зусиль для досягнення більш амбіційних цілей.

Ми активно працюємо над удосконаленням правового поля з метою впровадження ініціатив, орієнтованих як на покращення регуляторних норм, так і на підвищення ефективності банківського нагляду, а також на покращення умов роботи банківського ринку.

В цьому році за ініціативи Національного банку прийняті чотири закони:
про реальних власників, який забезпечить більшу прозорість банківської системи, підвищення відповідальності власників за стан справ в банку, більшу поінформованість громадськості про діяльність банків;
про нагляд на консолідованій основі, який сприятиме виявленню та мінімізації ризиків від участі банків у фінансових групах.
про захист прав кредиторів, на який суспільство очікувало більше двох років, і який, ми сподіваємося, створить умови для подальшого розвитку кредитування та забезпечення балансу інтересів банків та позичальників;
про корпоративне управління в банках (прийнято в першому читанні), який сприятиме удосконаленню системи управління ризиками в банках, створенню належної системи внутрішнього контролю.

Буде продовжена робота в напрямку підвищення рівня та покращення якості капіталу банків.

Будемо і надалі працювати в напрямку питання, спрямованого на зменшення обсягів проблемної заборгованості в банківській системі.

Проведена значна робота в напрямку наближення підходів до формування резервів за активними операціями банків до положень Міжнародних стандартів фінансової звітності та принципів Базельського комітету. Відповідний нормативний акт буде розглянутий на черговому засіданні Правління, а після його прийняття банкам буде наданий час для адаптації до нових вимог.

Ми переглянемо вимоги до розрахунку економічних нормативів з метою їх приведення у відповідність до нещодавно прийнятих змін у законодавстві.

Спільно з Урядом будемо і надалі рухатись в напрямку вирішення питання подальшої діяльності банків, рекапіталізованих державою.

З огляду на позитивні тенденції, які озвучені, та завдання, які стоять перед нами, ми розуміємо, наскільки обережно та професійно треба ставитися до банківської системи."

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет