• Google+

Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

1 июля 2010 г. — ПАО «АБ «Экспресс-Банк»

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство “Акціонерний банк "Експрес-Банк" (далі Банк), код ЄДРПОУ 20053145

Місцезнаходження: 03049 м. Київ проспект Повітрофлотський, буд. 25

Позачергові загальні збори акціонерів Банку відбудуться 08 липня 2010 року об 11.00 у приміщенні банку за адресою м. Київ, проспект Повітрофлотський, 25 оф. 38

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах 08 липня 2010 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 01 липня 2010 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:
1.1. обрання головуючого та секретаря загальних зборів;
1.2. обрання лічильної комісії;
1.3. затвердження порядку денного загальних зборів;
1.4. визначення порядку голосування на загальних зборах.

2. Про зміну форми існування акцій Банку та переведення випусків іменних акцій АБ "Експрес-Банк" документарної форми існування у бездокументарну форму існування (затвердження Рішення про дематеріалізацію), у тому числі:
2.1. обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуски акцій, щодо яких прийнято рішення про дематеріалізацію;
2.2. обрання зберігача, у якого Банк буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій;
2.3. визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Банку .

3. Про затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для публікації в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та персонального повідомлення кожного власника, зареєстрованого в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується.

4. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.

5. Про надання повноважень на укладення договору про обслуговування емісії з обраним зборами акціонерів депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується, та договору про відкриття рахунків у цінних паперах із обраним зберігачем, у якого емітент відкриває рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.

Будь-який з акціонерів має можливість особисто ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час за адресою місцезнаходження Банку: 03049 м. Київ проспект Повітрофлотський,25 к.26, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Уповноважена особа з ведення реєстру власників ІЦП АБ "Експрес-Банк", завідувач канцелярії Марчук О.І.
Довідки за тел.: /044/ 248-6978

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет