• Google+

Про регулювання грошово-кредитного ринку

22 марта 2012 г. — Национальный Банк Украины

Проаналізувавши динаміку макроекономічних і монетарних показників, Правління Національного банку України звертає увагу на продовження у 2012 році позитивних тенденцій у розвитку економіки та грошово-кредитного ринку, чому сприяла збалансована грошово-кредитна політика.

З одного боку, завдяки грошово-кредитній політиці Національного банку України відбувалося подальше зменшення інфляції – у річному вимірі її рівень за індексом споживчих цін у лютому зменшився до 3,0 % порівняно з 3,7 % у січні. З іншого – через монетарний інструментарій були надані певні імпульси процесам активізації кредитування (збільшення обсягів та зниження вартості кредитів рефінансування, лібералізація умов проведення операцій прямого репо).

Ужиті Національним банком України заходи стимулювали заощадження коштів, сприяючи зростанню довіри до гривні та банківської системи, про що свідчить динаміка вкладів населення, обсяг яких у лютому збільшився на 2,3 % (з початку року – на 4,7 %). У той же час темпи приросту депозитів населення в національній валюті (3,0 %) перевищували відповідні темпи в іноземній (1,5 %).

Зростання зацікавленості населення в заощадженнях у національній валюті сприяло зниженню попиту на готівковому сегменті валютного ринку. Обсяг чистого попиту на готівкову іноземну валюту в лютому 2012 року зменшився до 373 млн. дол. США порівняно з 556 млн. дол. США – у січні 2012 року та 740 млн. дол. США – у грудні 2011 року.

На фоні покращення ринкових очікувань та зростання ресурсної бази банки знижували вартість ресурсів. Так середньозважена ставка за кредитами в національній валюті в лютому знизилася до 15,3 % порівняно з 17,2 % у грудні 2011 року, а за депозитами – до 10,5 % порівняно з 11,1 %.

Зазначені зрушення та сприятлива цінова динаміка створюють можливості для вжиття додаткових стимулюючих заходів для активізації кредитування реального сектору економіки, зокрема через використання процентних важелів та запровадження більш гнучких підходів до формування банками обов’язкових резервів шляхом зниження частки резервів, які банки формують на окремому рахунку в Національному банку України, з 70 % до 60 %.

Водночас нестійкість світових фінансових ринків обумовлює необхідність застосування заходів щодо мінімізації можливих ризиків для стабільності грошової одиниці й, зокрема, дедоларизації економічних процесів. Цьому сприятиме поглиблення диференціації нормативів обов’язкового резервування в напрямі посилення преференційних умов резервування коштів, залучених у національній валюті.

Крім цього, ураховуючи впровадження російських рублів у розрахунки між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром" за імпортований природний газ і потребу подальшої оптимізації управління міжнародними (золотовалютними) резервами, з метою підтримки економічної політики Уряду відповідно до статті 6 Закону України "Про Національний банк України" убачається доцільним установлення нульової ставки резервування за довгостроковими залученнями банків від банків-нерезидентів та фінансових організацій-нерезидентів у російських рублях.

З огляду на вищезазначене, відповідно до статей 6 та 25 Закону України "Про Національний банк України", Положення про процентну політику Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.08.2004 № 389, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.09.2004 за № 1092/9691 (зі змінами), а також Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.03.2006 № 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.03.2006 за № 312/12186 (зі змінами), Правління Національного банку України ухвалило постанову від 21 березня 2012 року № 102 "Про регулювання грошово-кредитного ринку", у якій, зокрема, передбачено:

1. Установити з 23 березня 2012 року облікову ставку в розмірі 7,5 % річних.

2. Установити з 31 березня 2012 року:

2.1. Такий порядок формування обов’язкових резервів банками України:
на окремому рахунку в Національному банку України № 3203 "Кошти обов’язкових резервів, що перераховані банками" – у розмірі 60 % від суми обов’язкових резервів, що сформовані за попередній звітний період резервування;
на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України – залишок суми обов’язкових резервів, сформованих згідно з установленими нормативами на відповідний період.

2.2. Такі нормативи обов’язкового резервування для формування банками обов’язкових резервів:
строкові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб у національній валюті – 0;
короткострокові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті – 8;
довгострокові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті – 2;
кошти вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб у національній валюті на вимогу і кошти на поточних рахунках – 0;
кошти вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті на вимогу і кошти на поточних рахунках – 8,5;
кошти, які залучені банками від банків-нерезидентів та фінансових організацій-нерезидентів у національній валюті – 0;
кошти, які залучені банками від банків-нерезидентів та фінансових організацій-нерезидентів в іноземній валюті (крім російських рублів) – 2;
кошти, які залучені банками від банків-нерезидентів та фінансових організацій-нерезидентів у російських рублях – 0.

2.3. Обсяг обов’язкових резервів, який має зберігатися щоденно на початок операційного дня на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України, повинен становити не менше ніж 30 % від суми обов’язкових резервів, що сформовані за попередній звітний період резервування.

3. Визнати такими, що втратили чинність:
з 23 березня 2012 року – постанову Правління Національного банку України від 09.08.2010 № 377 "Про регулювання грошово-кредитного ринку".
з 31 березня 2012 року пункти 1, 2 та 3 постанови Правління Національного банку України від 15.11.2011 № 407 "Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку".

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет