• Google+

Про результати опитування щодо ділових очікувань підприємств у IIІ кварталі 2011 року

14 октября 2011 г. — Национальный Банк Украины

Чергове щоквартальне опитування керівників підприємств про оцінку поточної та майбутньої ділової активності, інфляційних та курсових очікувань, змін економічної ситуації в Україні проведено в серпні 2011 року.

Згідно з результатами опитування респонденти очікують економічне зростання в наступні 12 місяців, очікування щодо обсягів виробництва товарів та послуг в Україні в наступні 12 місяців покращилися (баланс очікувань зріс на 1,7 п.п. – до 10,9%).

Інфляційні очікування знижувалися другий квартал поспіль та становили в середньому 13,6% на наступні 12 місяців порівняно з 14,5% у ІІ кварталі 2011 року. Зростання споживчих цін, на думку респондентів, в основному
обумовлюється зростанням витрат на виробництво, зокрема, цін на енергоносії. Вплив коливань обмінного курсу гривні та дій Національного банку України на інфляційні процеси оцінюється як невисокий.

Частка респондентів, які не очікують змін курсу гривні до долара США та євро, знизилася.
Оцінки поточної ділової активності підприємств суттєво покращилися.

Згідно з результатами опитування респонденти вперше за останні 12 кварталів позитивно оцінили поточний фінансово-економічний стан своїх підприємств, баланс очікувань зріс і становив 4,3% порівняно з (-2,9%) у ІІ кварталі 2011 року. Рівень залишків готової продукції в ІІ кварталі
підвищився. Інтенсивність використання виробничих потужностей зростала третій квартал поспіль.

Індекс ділових очікувань підприємств у ІІІ кварталі 2011 року зменшився і становив 119,1% порівняно з 120,2% у попередньому кварталі.

Покращились очікування щодо зростання інвестиційних видатків на виконання будівельних робіт та збільшення кількості найманих працівників у наступні 12 місяців. Інші складові індексу незначно погіршилися: респонденти менш впевнено очікують поліпшення фінансово-економічного стану своїх підприємств, зростання загальних обсягів реалізації виробленої продукції, інвестицій в обладнання. Очікування респондентів щодо ділової активності в наступні три місяці позитивні.

Переважна більшість респондентів очікують зростання цін на товари і послуги, які купує підприємство, та на продукцію власного виробництва в наступні 12 місяців. Продовжиться також зростання виробничих витрат, але меншими темпами.

Зростання цін на сировину і матеріали та на енергоносії залишаються найвпливовішими чинниками змін вихідних цін. Вплив обмінного курсу та рівня процентної ставки за кредитами на зміну вихідних цін залишається незначним.

Респонденти відзначили збільшення жорсткості умов отримання
банківських кредитів та очікують зростання потреб у позикових коштах у наступні три місяці. Використання кредитних ресурсів підприємствами найбільше стримують високий рівень відсоткових ставок за кредитами, у той самий час вплив фактору курсових коливань низький.

В опитуванні взяли участь 1 250 підприємств з усіх регіонів країни, що представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами за кількістю працівників.

Надані результати є відображенням лише думки респондентів –
керівників підприємств України у серпні 2011 року і не є оцінками Національного банку України.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет