• Google+

Про розміщення "Макроекономічний огляд (березень 2012)"

12 апреля 2012 г. — Национальный Банк Украины

Споживча інфляція продовжила низхідний тренд у ІV кварталі 2011 року – зростання споживчих цін за 2011 рік уповільнилося до 4.6% (найнижчий показник за останні 9 років). Базова інфляція за рік знизилася до 6.9% (внесок в ІСЦ – 3.8 в. п.), а за IV квартал зросла лише на 1.1%, що значно нижче середнього значення за останні два роки (1.9% за квартал). У цілому фактори попиту продовжували помірно впливати на розвиток інфляційних процесів – фактичний рівень ВВП був нижче потенційного рівня. Небазоваінфляція зменшилася до 1.7% у річному вимірі завдяки високому врожаю 2011 року.

Пожвавлення зовнішньої кон’юнктури та активізація внутрішнього інвестиційного попиту в перших трьох кварталах 2011 року зумовили суттєве зростання ІЦВ, проте ця тенденція змінилася на спад у IV кварталі (на 3.0%) – у результаті зростання ІЦВ уповільнилося до 14.2% за 2011 рік (з 21.3% у вересні в річному вимірі).

У IV кварталі реальний ВВП зріс на 4.7% у річному вимірі (зростання за рік – на 5.2%), навіть на фоні погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури під час рецесії в країнах – основних торговельних партнерах України. Найбільше погіршення динаміки відбулося в експортоорієнтованих галузях промисловості. Це відобразилося на експорті товарів. Чинником, який підтримує зростання експорту товарів, був високий урожай зернових культур (56.7 млн. т).

Стабільне зростання реальної заробітної плати та незначне зменшення схильності до заощаджень сприяло збереженню високого рівня внутрішнього споживчого попиту. Приватне споживання в IV кварталі зросло на 12.6% у річному вимірі (14.6% за рік). Це забезпечило зростання обсягів роздрібного товарообороту на 13.4% за IV квартал у річному вимірі та на 14.7% у цілому за рік.

Збільшення державного фінансування в рамках підготовки до проведення Євро-2012 підтримувало високу інвестиційну активність протягом року. Зростання валового нагромадження за рік становило 10.1%, за IV квартал – 16.9%, зростання обсягу будівельних робіт – 11.1% та 11.5% відповідно.

На фоні уповільнення зростання доходів зведеного бюджету в IV кварталі зростання видатків залишилося помірним (12.4% та 13.4% відповідно в річному вимірі). Попри різке зростання дефіциту наприкінці рокузбереглися помірно жорсткі фіскальні умови внаслідок обмежуючої політики видатків. Водночас доступ на фінансові ринки був обмежений.

За нашими оцінками в 2012 році споживча інфляція залишатиметься на помірному рівні внаслідок дії ефектів високого врожаю 2011 року та незначного зростання цін та тарифів на товари та послуги, які регулюються адміністративно та завдяки виваженій монетарній політиці. У 2013 році можливе незначне зростання темпів споживчої інфляції як наслідок необхідного підвищення адміністративно-регульованих цін і тарифів та очікуваного помірного врожаю в 2012 році.

Економічне зростання в 2012 році очікується на рівні нижчому, ніж потенційний за рахунок низького зовнішнього попиту та погіршення умов торгівлі (порівняно з 2011 роком). Однак уже в 2013 році очікується прискорення зростання реального ВВП через відновлення зростання економіки Єврозони та інших країн – торговельних партнерів України.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет