• Google+

Про використання інструментів монетарної політики в сучасних умовах

16 ноября 2011 г. — Национальный Банк Украины

Під час засідання Правління Національного банку України, що відбулося 15 листопада 2011 року, Олена Щербакова, директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики, член Правління Національного банку України, виступила з доповіддю про нові аспекти діяльності Національного банку, які запроваджуються ним з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України – гривні.

"Як наочно довели події останньої економічної та фінансової кризи, потенціалу традиційних монетарних механізмів та інструментів далеко не завжди буває достатньо для того, щоб сформувати адекватну відповідь на нові виклики. За таких умов центральні банки багатьох країн світу постійно перебувають у пошуку нових регулюючих методів та інструментів, які б максимально враховували специфіку ситуації на ринку тієї або іншої країни. Не є винятком у цьому плані і Національний банк України", – сказала Олена Щербакова.

Директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики зазначила, що ситуація на грошово-кредитному ринку України історично характеризується високим рівнем готівки в позабанківському секторі. Частково це є наслідком високого рівня тінізації економіки, однак певною мірою – відображенням того, що достатньо велика частка заощаджень громадян все ще зберігається поза банківськими інституціями.

На сьогодні частка готівки поза банками в структурі грошової маси в Україні становить 28%, тоді як в більшості країн Східної Європи цей показник коливається в межах 12 – 15%, а в провідних економіках світу він є менший, ніж 10%.

Висока доля готівки поза банками в структурі грошової маси знижує ефективність роботи банківської системи з підтримання процесів економічного розвитку, оскільки зменшуються можливості з мультиплікації нею коштів. Крім цього, погіршуються можливості центрального банку здійснювати ефективне управління грошово-кредитним ринком. Адже усі традиційні монетарні інструменти та механізми спрямовані на регулювання обсягу ліквідності банків, тобто безготівкової частини коштів, які перебувають в обігу.

"Слід також ураховувати, що готівкова складова грошової маси є найбільш непередбачуваною в періоди виникнення шоків і її неконтрольований рух здатний значно ускладнити ситуацію та призвести до небажаних наслідків, – наголосила Олена Щербакова. – Національний банк України постійно працює в напрямі стимулювання безготівкових операцій – як розрахункових, так і тих, що пов’язані із здійсненням заощаджень. Крім того, ми цілком усвідомлюємо, що адміністративні заходи та заборони не можуть бути дієвими – успіх у цьому плані можуть мати лише ринкові підходи".

Саме тому Національний банк України найближчим часом має намір запропонувати населенню новий інструмент – власний депозитний сертифікат для фізичних осіб. Проект відповідного нормативно-правового акта вже розроблено Генеральним департаментом грошово-кредитної політики. Його мета – мобілізація тимчасово вільних готівкових коштів населення та зменшення за рахунок цього обсягів готівки поза банками. Зазначене, у свою чергу, має знизити тиск на готівковий обмінний курс гривні, інфляційні процеси та в комплексі з іншими заходами Національного банку України забезпечити стабільність грошової одиниці України.

Депозитні сертифікати для населення Національний банк України планує випускати від свого імені в документарній формі. Ці інструменти будуть випускатися в гривні, а їх вартість буде змінною величиною і індексуватиметься залежно від офіційного курсу банківського металу – золота, срібла, платини, паладію, про що зазначатиметься в умовах їх випуску.

Ураховуючи те, що за такими сертифікатами власники ще й отримуватимуть відсотковий дохід, такий інструмент буде досить привабливим доповненням до інших існуючих на сьогодні варіантів інвестування вільних коштів населення. До того ж ці сертифікати можна буде використовувати як інструмент застави, якщо, наприклад, у його власника виникне потреба отримати кредит.

Продаж та погашення депозитних сертифікатів Національного банку України, а також виплата процентів за ними здійснюватиметься через територіальні управління Національного банку України. Розміщуватися такі інструменти будуть на різні терміни.

Випуск депозитних сертифікатів Національного банку України здійснюватиметься в обсягах, які потрібні для збалансування грошово-кредитного ринку. Рішення про розміщення, умови розміщення та реєстрацію випуску депозитних сертифікатів Національного банку прийматиме Правління Національного банку України залежно від ситуації на грошово-кредитному ринку.

Про умови випуску та розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України повідомлятиметься на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України, у засобах масової інформації та на стендах у приміщеннях територіальних управлінь, у яких здійснюється їх продаж.

"Уведення в дію зазначених депозитних сертифікатів Національного банку України разом з іншими заходами Національного банку України дозволить зберегти рівновагу на грошово-кредитному ринку та забезпечити цінову стабільність", – підкреслила директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики Олена Щербакова.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет