• Google+

Проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ФОЛЬКСБАНК"

14 марта 2011 г. — ПАО « ВиЕс Банк»

Шановний акціонере!

Спостережна Рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЛЬКСБАНК" повідомляє Вас про проведення чергових Загальних зборів.

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЛЬКСБАНК", 79000 м.Львів, вул.Грабовського, 11.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 20 квітня 2011 року о 17.00 годині у приміщенні ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" за адресою: Україна, індекс 79000, місто Львів, вулиця Грабовського, будинок 11, корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 20 квітня 2011 року з 16.00 год. до 16.45 год. за Київським часом.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 04 березня 2011 року.

Порядок денний:

1. Про визначення кворуму чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження результатів діяльності банку ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" у 2010 році, звіт Спостережної Ради та Правління Банку.
3. Про затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора за підсумками діяльності ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" у 2010 році.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".
5. Про затвердження річного фінансового звіту ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" за 2010 рік.
6. Про розподіл прибутку та збитків ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".
7. Про визначення основних напрямів діяльності ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" на 2011 рік.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус №1, 2-й поверх, кім. 213 у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 09.00. год. до 18.00 год. за Київським часом), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зал.

Посадова особа ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Правління ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" Волков Теодор. Уповноважена особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, начальник юридичного відділу ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" Кальмук Назарій Богданович.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт).
Реєстрація акціонерів проводиться 20 квітня 2011р. з 16.00. до 16.45.
Довідки за телефонами у м.Львові (032) 255-02-54, 297-13-82.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет