• Google+

Проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ФОЛЬКСБАНК"

6 октября 2010 г. — ПАО « ВиЕс Банк»

Шановний акціонере!

Спостережна Рада та Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЛЬКСБАНК" повідомляють Вас про проведення позачергових Загальних зборів.

Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЛЬКСБАНК", 79000 м.Львів, вул.Грабовського, 11.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 04 листопада 2010 року о 17.00 годині у приміщенні ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" за адресою: Україна, індекс 79000, місто Львів, вулиця Грабовського, будинок 11, корпус № 2, 3-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 04 листопада 2010 року з 16.00 год. до 16.45 год. за Київським часом.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 29 вересня 2010 року.

Порядок денний:

1.Про визначення кворуму позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

2.Про прийняття рішення про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".

3.Про призначення члена Ревізійної комісії ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".

4.Про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".

5.Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та Членом Ревізійної комісії ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".

6.Про дострокове припинення повноважень Голови та Членів Спостережної ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".

7.Про обрання Голови та Членів Спостережної ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".

8.Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Спостережної ради банку, встановлення розміру їх винагороди, обрання осіб, які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з Головою та Членами Спостережної ради ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".

9.Про внесення змін до Положення про Спостережну раду ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус №1, 2-й поверх, кім. 213 у робочі дні (з понеділка по п'ятницю), робочий час (з 09.00. год. до 18.00 год. за Київським часом), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11, корпус №2, 3-й поверх, конференц-зал.

Посадова особа ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: начальник юридичного відділу юридичного управління ПАТ "ФОЛЬКСБАНК" Кальмук Назарій Богданович.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Реєстрація акціонерів проводиться 04 листопада 2010р. з 16.00. до 16.45.

Довідки за телефонами у м.Львові (032) 255-02-54, 297-13-82.

Спостережна Рада, Правління ПАТ "ФОЛЬКСБАНК".

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет