• Google+

В АУБ відбулась прес-конференція на тему “Підсумки діяльності комерційних банків України за вісім місяців 2011 року”

3 октября 2011 г. — АУБ

В Асоціації українських банків відбулась прес-конференція на тему “Підсумки діяльності комерційних банків України за вісім місяців 2011 року”. У прес-конференції взяв участь Президент АУБ Олександр Сугоняко.

Як повідомив під час прес-конференції Президент АУБ, за вісім місяців 2011 року індекс промислового виробництва становив - 8,9% (у 2010 році – 11,2%). Індекс споживчих цін становив 4,1%, (у 2010 році – 4,3%). Валові валютні резерви Національного банку України на кінець серпня 2011 року склали 38,21 млрд. доларів США (за вісім місяців зростання склало 3,6 млрд. доларів США).

За даними НБУ в Україні станом на перше вересня 2011 року ліцензію на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стадії ліквідації перебуває 20 банків (19 - за рішенням НБУ, 1 – за рішенням суду).

Станом на 1 вересня 2011 р. обсяг активів банківської системи становив 1026,1 млрд. грн., приріст з початку року склав 83,99 млрд. грн. Це зростання відбулося за рахунок росту наданих кредитів на 52,8 млрд. грн. (7,0%) та вкладень у цінні папери, яке становило 8,5 млрд. грн. або 10,1%.

З початку 2011 року зобов’язання банків зросли на 72,6 млрд. грн. і на 01.09.2011 року становили 876,9 млрд. грн. При цьому зростання коштів клієнтів банків склало 57,4 млрд. грн.

Власний капітал банківської системи України за півріччя зріс на 11,4 млрд. грн. і за станом на 01.09.2011 року становив 149,1 млрд. грн. Слід зазначити, що збільшення обсягу статутного капіталу банків з початку року склало 18,0 млрд. грн. (12,33%).

За вісім місяців 2011 року банки отримали збиток у розмірі 4 553,4 млн. грн. (у 2010 році збиток склав 8,9 млрд. грн.).

Облікова ставка НБУ з початку року не змінилася та складає 7,75% річних. Кредитні ставки банків у національній валюті з початку року зменшилися з 15,0% до 14,9% річних. За цей же період обсяг кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зріс на 11,1%, а фізичним особам зменшився на 2,1%.

В ході прес-конференції надано аналіз показників роботи банків, для якого АУБ використала баланси 145 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.09.2011 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 132 банки, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій з початку 2011 року.

Загальний обсяг активів 145 банків станом на 01.09.2011 року становив 906,3 млрд. грн., що становить 88,3% по банківській системі. По індикативній групі банків активи з початку року зросли на 82,33 млрд. грн., або на 9,81%.

Структура активів індикативної групи протягом року зазнала певних змін: зменшилася питома вага кредитів з 59,96% до 58,49% у загальному обсязі активів.

За станом на 01.09.2011 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2011 року): 58,49% (59,96%) - кредитний портфель та лізинг; 10,35%(10,21%) - коррахунки в інших банках; 9,30% (9,15%) - інвестиційний портфель (державні цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 4,18% (4,66%) - депозити та кредити в інших банках; 4,08% (4,24%) - матеріальні та нематеріальні активи; 2,71%(2,70%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,20%(0,19%) - інвестиції капіталу; 10,69%(8,88%) – інші активи.

Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування індикативної групи станом на 01.09.2011 р. була такою: кредити юридичним особам – 71,38%(68,94%) - склали 513,6 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 23,07%(25,01%) – 166,0 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 5,56%(6,05%) – 40,0 млрд. грн.

Структура зобов’язань з початку року також змінилася. При цьому зросла питома вага коштів до запитання з 19,96% до 22,51% та строкових коштів з 34,15% до 35,59%; знизилася частка коштів банків з 30,45% до 25,51%.

Станом на 01.09.2011 р. структура зобов’язань мала такий вигляд: 22,51%(19,96%) - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 35‚59%(34,15%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 25‚51%(30,45%) - залучені строкові кошти банків; 1,76%(1,75%) - коррахунки інших банків; 4,01%(4,46%) - субординована заборгованість; 4,11%(5,32%) – інші фінансові зобов’язання; 6,53%(3,91%) – інші зобов’язання.

Обсяг капіталу 145 банків на 01.09.2011 року становив 162 567,9 млн. грн., або 14 1161,7 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 150 077,1 млн. грн..

По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) станом на 1.09.2011 року становив 137 066,3 млн. грн. Незважаючи на значний від’ємний поточний фінансовий результат, якій склав 4 052,3 млн. грн., зростання статутного капіталу відбувалося випереджаючими темпами та склало 11,36% (15 230,7 млн. грн.), що призвело до зростання капіталу цих банків на 8,86% або 11 152,8 млн. грн.

Фінансовий результат за вісім місяців 2011 року 145 банків становив -2 490,7 млн. грн. проти від’ємного фінансового результату в 7 079,4 млн. грн. в 2010 році.

В індикативній групі банків прибуток з початку року був від’ємний та склав 4 052,3 млн. грн., тоді як у тому же періоді 2010 року ці банки мали 12 165,7 млн. грн. збитку .

За станом на 01.09.2011 р. структура доходів (в дужках – значення на 01.01.11 року): 80,34% (80,66%) - процентні, 11,52% (10,03%) - комісійні, 8,15% (9,30%) - інші.

Структура процентних доходів: 56,05(59,62%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 22,74% (23,15% )- від кредитів фізичним особам; 7,55% (5,23%) - від цінних паперів; 1,83% (1,53%) - від розміщення коштів у інших банках; 11,82% (10,46%) - від інших операцій.

Структура витрат: 43,39% (43,31%) - процентні витрати, 1,85% (1,71%) - комісійні витрати; 31,55% (27,84%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 23,00% (27,24%) – створення резервів.

Структура процентних витрат: 38,27% (37,00%) - за коштами фізичних осіб; 13,27% (14,51%) - за коштами інших банків; 11,10% (11,58%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 0,66% (0,57%) - від цінних паперів; 8,06% (11,07%) - за коштами, залученими від НБУ; 6,20% (5,71%) - від коштів iнших фінансових структур; 22,44% (19,57%) - за іншими операціями.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет