• Google+

Щодо підсумків наради з монетарних питань

27 февраля 2012 г. — Национальный Банк Украины

Голова Національного банку України Арбузов С. Г. 23 лютого 2012 року провів чергову нараду з монетарних питань, в якій узяли участь перший заступник Голови Національного банку України Колобов Ю. В., заступник Голови Національного банку України Соркін І. В., а також працівники керівного складу структурних підрозділів Національного банку України, до функцій яких належать питання формування та реалізації грошово-кредитної політики.

Під час наради було відзначено продовження позитивних тенденцій в розвитку української економіки. Зокрема, у січні 2012 року суттєво покращився стан поточного рахунку платіжного балансу: вперше за останні 12 місяців його було сформовано з профіцитом у 0,4 млрд. дол. США. Попри погіршення погодних умов наприкінці січня, що позначилося на динаміці розвитку деяких галузей, обсяги промислового виробництва у першому місяці поточного року збільшилися на 2% після їх зниження у грудні 2011 року на 0,5% у річному вимірі.

Позитивні тенденції продовжують превалювати і в динаміці інфляційних показників, що є головним пріоритетом у діяльності Національного банку України. Зокрема, у січні рівень споживчої інфляції у річному вимірі становив 3,7%, що майже відповідає аналогічному показнику у Великобританії (3,6%) і є меншим за показники січневої інфляції у річному вимірі у таких країнах, як Росія (4,2%), Китай (4,5%), Угорщина (5,5%), Казахстан (5,9%), Бразилія (6,2%).

На думку учасників наради, зазначені результати досягнуті завдяки спільним скоординованим діям Національного банку України та Уряду. Зокрема, вагому роль у забезпеченні макроекономічної та цінової стабільності відіграла грошово-кредитна політика Національного банку України, яка сприяла як підтриманню загальної рівноваги на ринку, так і зменшенню негативних очікувань, спровокованих нестабільністю та невизначеністю на європейських ринках.

Учасники наради відзначили, що із уповільненням інфляції Національний банк України отримав змогу надати додатковий імпульс активізації кредитування через монетарні механізми. Зокрема, упродовж останніх місяців були вжиті заходи в сфері регулювання ліквідністю банківської системи, а саме: було збільшено обсяги підтримки ліквідності через механізми рефінансування, вивільнено частину коштів обов’язкових резервів з окремого рахунку на кореспондентський рахунок банків, збільшено можливі терміни та скасовані окремі обмеження на проведення операцій прямого репо.

Зазначені заходи дають змогу банкам значно гнучкіше управляти власною ліквідністю, що має важливе значення при визначенні ними своєї кредитної політики.

Також певні стимулюючі сигнали були надані через застосування важелів процентної політики. У поточному році, в умовах зниження інфляційних ризиків, Національний банк уже двічі (23.01.2012 та 14.02.2012) знижував ставки за постійно діючими механізмами рефінансування оверанайт. Обидва рази ставки знижувалися на 0,25 відсоткових пункти і на сьогодні їх значення становить 8,75% за кредитами під забезпечення державними цінними паперами та 10,75% за кредитами без забезпечення (бланковими).

Наведені заходи сприяють підтриманню тенденції до зниження вартості коштів за кредитно-депозитними операціями в національній валюті. Так, з початку року за станом на 23.02.2012 середньозважена ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 17,2% до 15,3%, за депозитами – з 11,1% до 10,4%.

Також слід відзначити, що зазначені заходи Національного банку України відповідають загальносвітовим тенденціям регулювання фінансових ринків. Наразі в значній кількості країн баланс ризиків між можливим прискоренням інфляції та гальмуванням економічного зростання похитнувся в бік останнього, на що центральні банки реагують пом’якшенням монетарної політики. При чому це стосується як центральних банків країн – емітентів світових резервних валют (Єврозона, США, Великобританія), так і центральних банків інших країн з різним рівнем економічного потенціалу (Данія, Норвегія, Росія, Румунія, Швеція, країни південно-східної Азії та ін.).

З початку року динаміка валютного ринку залишається стабільною та прогнозованою, чому в значній мірі сприяє перевищення обсягів надходжень іноземної валюти від нерезидентів над обсягами платежів на їх користь. На цьому тлі продовжується зниження чистого попиту на готівкову іноземну валюту. Середньозважений курс гривні до долара США за безготівковими операціями підвищився с початку року з 8,0284 до 8,0088 грн./дол. США, а за операціями з продажу банками готівкового долара США – з 8,0660 до 8,0328 грн./дол. США.

За підсумками обговорення розвитку макроекономічних та монетарних процесів учасники наради дійшли висновку щодо доцільності продовження поточного курсу грошово-кредитної політики, який дає змогу при збереженні під контролем цінової ситуації надавати стимулюючі імпульси для прискорення процесів економічного розвитку.

Учасники наради також обговорили ризики, які потенційно можуть негативно вплинути на чинні макроекономічні та монетарні тенденції. Головні з них концентруються довкола збереження невизначеної ситуації щодо розвитку європейських ринків. У цьому зв’язку Голова Національного банку України С.Г. Арбузов звернув увагу на нагальну необхідність більш активного залучення внутрішніх ресурсів для фінансування потреб розвитку економіки, у т.ч. – через створення умов для купівлі населенням облігацій внутрішньої державної позики.

Голова Національного банку України нагадав, що останнім часом Міністерство фінансів України за активної підтримки з боку Національного банку України розширило інструментарій внутрішніх державних запозичень, додавши до традиційних ОВДП інструменти з індексацією їх вартості відповідно до зміни курсу гривні до долара США, а також облігації номіновані в іноземній валюті. Ці інструменти є досить цікавою альтернативою для вкладення коштів населення, оскільки мають низький ризик та високу доходність.

На думку учасників наради, наразі однією з головних причин низьких обсягів купівлі населенням ОВДП є недостатній рівень його інформованості щодо переваг від вкладання коштів в ці фінансові інструменти. У зв’язку з цим С.Г. Арбузов доручив відповідним структурним підрозділам у співпраці з Міністерством фінансів України посилити роз’яснювальну роботу із зазначених питань, а також надати методологічну допомогу банкам щодо організації роботи з громадянами, які мають бажання інвестувати кошти у внутрішні боргові зобов’язання держави.

Крім цього, Голова Національного банку України акцентував увагу на актуальності питання підтримки розвитку іпотечного кредитування. Це не лише сприятиме стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку (через відволікання коштів громадян на цілі житлового інвестування), а й сприятиме підтримці процесів економічного зростання через збільшення обсягів виробництва будівельної та суміжних з нею галузей. У цьому зв’язку С.Г.Арбузов повідомив про принципову домовленість, досягнуту з Міністерством фінансів України, яка полягає у тому, що при перегляді бюджету на поточний рік у ньому буде передбачений достатній обсяг коштів на цілі компенсації частини відсоткових ставок позичальників за іпотечними кредитами.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет