• Google+

Щодо підсумків наради з монетарних питань

20 декабря 2011 г. — Национальный Банк Украины

Голова Національного банку України Арбузов С. Г. провів чергову нараду з монетарних питань, в якій узяли участь перший заступник Голови Національного банку України Колобов Ю. В., заступник Голови Національного банку України Соркін І. В., а також керівні працівники структурних підрозділів Національного банку України, до функцій яких належать питання формування та реалізації грошово-кредитної політики.

Під час наради було звернуто увагу на позитивні тенденції, які спостерігаються в макроекономічному середовищі. Зокрема, реальний ВВП за ІІІ квартал поточного року порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 6,6%. Обсяги виробленої промислової продукції за січень – жовтень 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. збільшилися на 8,2%. Суттєвим підґрунтям для економічного зростання є підвищення інвестиційної активності – обсяг інвестицій в основний капітал за 9 місяців 2011 року збільшився на 21,2%.

Поступово покращується стан платіжного балансу після погіршення його показників у вересні, яке було спричинене нестабільністю на європейських ринках. У жовтні дефіцит зведеного платіжного балансу становив 1,6 млрд. дол. США порівняно із 2 млрд. дол. США у вересні. За попередніми оцінками в листопаді цей показник знизився до 0,8 – 0,9 млрд. дол. США.

Позитивні тенденції продовжують превалювати і в динаміці інфляційних показників, що є головним пріоритетом у діяльності Національного банку України. Зокрема, у листопаді 2011 року зафіксовано зниження показника приросту споживчих цін у річному вимірі до 5,2% порівняно з 5,4% у жовтні, 11,9% – у червні поточного року та 9,1% – за підсумками минулого року.

Із початку 2011 року приріст споживчих цін становив 4,4% порівняно з його зростанням на 8,2% в аналогічному періоді минулого року. Такий показник інфляції за 11 місяців є найнижчим за всю історію незалежності України за винятком аналогічного періоду 2002 року, в якому в цілому за рік була зафіксована дефляція.

Відповідно до очікувань фахівців Національного банку України за підсумками року показник приросту індексу споживчих цін буде значно меншим за офіційний інфляційний прогноз, який становить 8,9%. Більш низький показник інфляції порівняно з прогнозним забезпечив значну економію реальних доходів населення та збереження вартості їх заощаджень, позитивно вплинув на динаміку реального ефективного обмінного курсу і створив підґрунтя для подальших позитивних зрушень в макроекономічній сфері та на фінансовому ринку.
На думку учасників наради зазначені результати досягнуті завдяки спільним скоординованим діям Національного банку України та Уряду. Зокрема, вагому роль у забезпеченні макроекономічної та цінової стабільності відіграла грошово-кредитна політика Національного банку України, яка мала жорсткий характер і сприяла як підтриманню загальної рівноваги на ринку, так і зменшенню негативних очікувань, спровокованих нестабільністю та невизначеністю на європейських ринках.

Відображенням результатів такої політики є поступове покращення індикаторів як зовнішньої фінансової стійкості, так і стану внутрішнього ринку. Так на зовнішніх ринках упродовж останнього часу спостерігається падіння котировок на страховку від дефолту на український суверенний 5-річний борг (CDS), укріплення курсу гривні до долара США на міжнародних ринках за валютними угодами (NDF); зниження дохідності зовнішніх боргових зобов’язань України, а також покращення інших аналогічних індикаторів.

На внутрішньому ринку спостерігається стійке перевищення обсягу припливу іноземної валюти над її відпливом. За 11 місяців обсяг чистого припливу іноземної валюти від нерезидентів становив більше ніж 14 млрд. дол. США (у тому числі в листопаді – 2,2 млрд. дол. США). Також спостерігається зменшення середньоденного чистого попиту на готівкову іноземну валюту – з 95,6 млн. дол. США у вересні до 62,3 млн. дол. США у листопаді.

Найближчим часом очікується подальше зниження чистого попиту на іноземну валюту як на готівковому, так і на безготівковому сегменті, чому сприятиме запровадження нових інструментів грошово-кредитного ринку (депозитні сертифікати Національного банку України для населення, інвестиційні монети, здійснення розрахунків за природний газ у рублях тощо).

Проводячи жорстку грошово-кредитку політику, Національний банк України здійснює належний моніторинг ліквідності банківської системи з метою досягнення і підтримки цінової стабільності та максимальним узгодженням цього з необхідністю підтримки процесів економічного розвитку. Ураховуючи те, що в листопаді значний обсяг ліквідних коштів був акумульований на єдиному казначейському рахунку, Національний банк України вжив заходів щодо підтримки ліквідності банків.

У листопаді був збільшений обсяг пропозиції банкам кредитів рефінансування, здійснювалися операції на відкритому ринку з купівлі державних цінних паперів та прямого репо. Із грудня 2011 року можливості банків із більш гнучкого управління власною ліквідністю підвищилися за рахунок переведення формування частини обов’язкових резервів з окремого рахунку на кореспондентський рахунок банку в Національному банку України. Також, оцінюючи стан ліквідності банків, слід ураховувати значний обсяг авуарів в іноземній валюті на їх рахунках, частина яких за потреби може бути конвертована в гривні.

Водночас учасники наради звернули увагу на наявність суттєвих ризиків, які потенційно можуть негативно вплинути на чинні макроекономічні та монетарні тенденції. Головні з них концентруються довкола невизначеної ситуації щодо розвитку європейських ринків, зростання цін на продовольчі товари в країнах – економічних партнерах (Росія, Казахстан), наявності все ще непевних економічних очікувань суб’єктів економіки тощо. Також значний вплив на подальші макроекономічні перспективи матимуть результати переговорів з Росією щодо зміни умов імпорту природного газу.

Ураховуючи наведене вище, учасники наради дійшли висновку щодо недоцільності в найближчій перспективі вносити суттєві корективи у спрямованість грошово-кредитної політики і змінювати основні параметри монетарних механізмів та інструментів. Крім того, Голова Національного банку України звернув увагу керівників відповідних структурних підрозділів на необхідність прискорення роботи із запровадження нових інструментів грошово-кредитного ринку, а також доручив забезпечувати подальшу тісну координацію зусиль з Урядом щодо питань розвитку ринку довгострокових ресурсів, продовження співпраці з МВФ, протидії доларизації економіки та з інших актуальних питань.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет