• Google+

Прогноз по довгостроковому рейтингу ПАТ "Кредобанк" змінено із стабільного на позитивний

20 февраля 2015 г. — ПАО «Кредобанк»

20 лютого 2015 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЕДРПОУ 09807862) на рівні uaAA за національною шкалою. Також Агентство прийняло рішення про зміну прогнозу за довгостроковим рейтингом Банку зі стабільного на позитивний. Приймаючи рішення про підтвердження кредитного рейтингу за національною шкалою та зміну прогнозу за рейтингом Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 2014 року.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «КРЕДОБАНК» за підсумками 2014 року, тис. грн., %, п.п.

Показники

01.01.2015

01.01.2014

Зміна

Темп приросту, %

Власний капітал 

493 564

466 665

26 899

5,76%

Статутний капітал

1 918 969

1 918 969

-

-

Співвідношення між власним капіталом та активами, %

8,19%

10,98%

-2,79 п.п.

-

Зобов’язання, всього

5 536 226

3 784 022

1 752 204

46,31%

В т.ч. зобов’язання в іноземній валюті

3 015 378

1 531 609

1 483 769

96,88%

Кошти банків

1 168 062

558 375

609 687

109,19%

Кошти фізичних осіб

1 978 620

1 855 739

122 881

6,62%

Кошти юридичних осіб

1 492 757

926 538

566 219

61,11%

Активи, всього

6 029 790

4 250 688

1 779 102

41,85%

Ліквідні активи (Грошові кошти та їх еквіваленти + Кошти обов’язкових резервів банку в НБУ + Торгові цінні папери + Кошти в інших банках)

532 385

389 835

142 550

36,57%

Кредити та заборгованість клієнтів з урахуваннямрезервів

3 352 345

2 730 541

621 804

22,77%

Резерви під знецінення кредитів 

338 575

356 073

-17 498

-4,91%

Співвідношення резервів під знецінення кредитів до кредитів  та заборгованості  клієнтів, %

10,10%

13,04%

-2,94 п.п.

-

Цінні папери (на продаж + до погашення)

1 723 561

838 012

885 549

105,67%

Резерви під знецінення цінних паперів на продаж

2 619

1 416

1 203

84,96%

Співвідношенняліквідних активів до зобов’язань, %

9,62%

10,30%

-0,68 п.п.

-

Джерело: дані ПАТ «КРЕДОБАНК», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 

  1. За підсумками 2014 року основні балансові показники ПАТ «КРЕДОБАНК» зазнали наступних змін:  

 Таким чином, динаміка ключових балансових показників ПАТ «КРЕДОБАНК» демонструє позитивні тенденції його розвитку, що заслуговує на високу оцінку в умовах непростої макроекономічної ситуації в Україні. Незважаючи на значну турбулентність банківської системи, ПАТ «КРЕДОБАНК» продовжував підтримувати хороший рівень ділової активності, збільшуючи ресурсну базу та нарощуючи кредитний портфель та портфель цінних паперів. Зокрема, згідно інформації, оприлюдненої на сайті ПАТ «КРЕДОБАНК», за підсумками листопада 2014 року загальний обсяг кредитів на придбання автомобілів, виданих Банком за останні 3 роки, відколи автокредитування працює як окремий напрямок бізнесу, перевищив 1 млрд. грн. За підсумками листопада 2014 року ПАТ «КРЕДОБАНК» продовжує зберігати лідерство на українському ринку автокредитування з ринковою часткою в 36%. Тобто незважаючи на скорочення обсягів ринку, ПАТ «КРЕДОБАНК»не тільки не зменшив обсяги кредитування, а й значно збільшив свою ринкову частку та остаточно закріпив лідерство на українському ринку автокредитування. Крім того, у 2014 році Банк продовжував кредитування українських підприємств малого та середнього бізнесу. Так, у січні-вересні 2014 року ПАТ «КРЕДОБАНК» надав кредитів малим та середнім підприємствам на загальну суму понад 281 млн. грн., що майже відповідає показнику за аналогічний період 2013 року. Варто зазначити, що збереженню активності ПАТ «КРЕДОБАНК» в кредитуванні сприяє потужна ресурсна підтримка з боку його акціонера - PKO Bank Polski S.A

 

 Згідно даних фінансової звітності ПАТ «КРЕДОБАНК» за четвертий квартал 2014 року, станом на 01.01.2015 року 79,07% кредитних операцій Банку були віднесені до першої (1,89 млрд. грн.) та другої (1,17 млрд. грн.) категорій якості, тобто характеризувались мінімальним (І категорія якості) та помірним (ІІ категорія якості) рівнями ризиків. За період з 01.01.2014 по 01.01.2015 частка недіючих кредитів Банку (класифікованих за четвертою та п’ятою категоріями якості) зменшилась на 5,33 п.п.: з 24,15% до 18,82%.

 Результатом зростання масштабів діяльності Банку стало включення ПАТ «КРЕДОБАНК» до Групи ІІ «Великі банки» відповідно до рішення Національного банку України про розподіл банків на групи на 2015 рік (щороку Національний банк України розподіляє банки залежно від обсягу їхніх активів на 4 групи – «Найбільші банки», «Великі банки», «Середні банки» та «Малі банки»).

 2. Регулятивний капітал ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н1) за період з 01.01.2014 по 01.01.2015 зменшився на 23,60%: з 779,19 млн. грн. до 595,34 млн. грн. При цьому, за спостереженнями Агентства, протягом 2014 року найбільш суттєве зменшення регулятивного капіталу відбулося в першому кварталі, а вже починаючи з другого кварталу відмічалося його поступове зростання. На думку Агентства, найбільш суттєвий тиск на регулятивний капітал Банку чинять збитки минулих років. Динаміка нормативу адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) рухалася в одному тренді з нормативом Н1. В цілому, станом на 01.01.2015 в порівнянні з 01.01.2014 Н2 зменшився на 5,25 п.п.: з 19,78% до 14,53%. При цьому слід зазначити, що подібні тенденції були характерними для української банківської системи, на що вказує низхідна динаміка середнього значення нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) по системі банків України. Також варто підкреслити, що незважаючи на зменшення, нормативи капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н1 та Н2) станом на 01.01.2015 з помітним запасом перевищували встановлені Національним банком України граничні значення.

 Крім цього, Агентство акцентує увагу на тому, що ПАТ «КРЕДОБАНК» має вагому всебічну підтримку від свого стратегічного акціонера - PKO Bank Polski S.A. - найбільшого банку Польщі та однієї з найбільших фінансових установ Центральної та Східної Європи. Консолідовані активи Групи PKO Bank Polski станом на початок другого півріччя 2014 року становили 242,3 млрд. злотих. За перше півріччя минулого року консолідований фінансовий результат Групи PKO Bank Polski склав 1 млрд. 658,1 млн. злотих, що на 7,7% більше, ніж за аналогічний період 2013 року.

Таблиця 2

Ключові нормативи ПАТ «КРЕДОБАНК» за підсумками 2014 року, тис. грн., %, п.п.

Нормативи

Нормативне значення, встановлене НБУ

01.01.2015

01.01.2014

Зміна,                      тис. грн., п.п.

Значення Банку

Середнє по системі

Значення Банку

Середнє по системі

Регулятивний капітал (Н1), тис. грн.

не менше 120 000                тис. грн.

595 337

-

779 186

-

-183 849

Адекватність регулятивного капіталу (Н2), %

не менше 10%

14,53%

15,60%

19,78%

18,26%

-5,25 п.п.

Миттєва ліквідність (Н4), %

не менше 20%

29,09%

57,13%

34,06%

56,99%

-4,97 п.п.

Поточна ліквідність (Н5),%

не менше 40%

90,95%

79,91%

88,27%

80,86%

2,68 п.п.

Короткострокова ліквідність (Н6), %

не менше 60%

87,41%

86,14%

67,82%

89,11%

19,59 п.п.

Норматив великих кредитних ризиків (Н8), %

не більше 800%

57,63%

250,04%

26,18%

172,05%

31,45 п.п.

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10), %

не більше 30%

0,18%

1,37%

0,31%

1,63%

-0,13 п.п.

Джерело: дані ПАТ «КРЕДОБАНК», НБУ, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 

  3. Нормативи ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» за період з 01.01.2014 по 01.01.2015 показали різноспрямовану динаміку:

 

  Станом на 01.01.2015 нормативи ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» були дотримані з помітним запасом по відношенню до встановлених НБУ граничних значень, а саме: норматив миттєвої ліквідності (Н4) перевищував нормативну рамку на 9,09 п.п., норматив поточної ліквідності (Н5) – на 50,95 п.п., а норматив короткострокової ліквідності (Н6) – на 27,41 п.п. Крім того, слід зазначити, що Н5 та Н6 перевищили середні показники даних нормативів по банківській системі України, проте Н4 був меншим за середньоринкове значення.

Таблиця 3

Окремі показники доходів та витрат ПАТ «КРЕДОБАНК»за 2013–2014 рр., тис. грн., %, п.п.

Показники

За 2014 рік

За 2013 рік

Зміна

Темп приросту, %

Чистий процентний дохід

296 579

163 506

133 073

81,39%

Чистий комісійний дохід

161 504

140 286

21 218

15,12%

Співвідношення між чистим комісійним доходом та чистим процентним доходом

54,46%

85,80%

-31,34 п.п.

-

Результат від операцій з іноземною валютою

55 146

12 007

43 139

359,28%

Адміністративні та інші операційні витрати

572 768

362 605

210 163

57,96%

Прибуток (збиток)

4 591

498

4 093

821,89%

Рентабельність власного капіталу (ROE), %

0,93%

0,11%

0,82 п.п.

-

Джерело: дані ПАТ «КРЕДОБАНК», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

  4. За підсумками 2014 року ПАТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток у розмірі 4,59 млн. грн., що більше ніж в 9 разів перевищило фінансовий результат Банку за підсумками 2013 року. Ключовим фактором вагомого збільшення прибутку Банку став суттєвий приріст чистого процентного доходу (на 133,07 млн. грн. або на 81,39%) та чистого комісійного доходу (на 21,22 млн. грн. або на 15,12%). Крім цього, відбулося вагоме збільшення результату від операцій з іноземною валютою, обсяг якого за підсумками 2014 року в порівнянні з 2013 роком зріс в 4,6 рази (на 43,14 млн. грн. або на 359,28%).

 

 Таким чином, незважаючи на кризові явища, що мали місце в 2014 році в українській економіці в цілому та у банківській системі зокрема, ПАТ «КРЕДОБАНК» продовжував демонструвати позитивну динаміку розвитку, на що вказують високі темпи зростання (в гривневому еквіваленті) ресурсної бази, кредитного портфеля та портфеля цінних паперів. Результатом нарощування масштабів діяльності Банку стало включення ПАТ «КРЕДОБАНК» до Групи ІІ «Великі банки» відповідно до рішення Національного банку України про розподіл банків на групи на 2015 рік. Прибуток ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2014 рік більш ніж в 9 разів перевищив фінансовий результат Банку за підсумками 2013 року, а чистий процентний дохід Банку виріс в 1,8 рази. Нормативи капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н1 та Н2), незважаючи на зменшення, яке відбулося протягом 2014 року, станом на початок 2015 року з помітним запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення. Нормативи ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» протягом 2014 року демонстрували різноспрямовану динаміку, але станом на початок 2015 року також були дотримані з помітним запасом по відношенню до встановлених НБУ граничних позначок. Крім цього, Агентство акцентує увагу на тому, що ПАТ «КРЕДОБАНК» має потужну всебічну підтримку від свого стратегічного акціонера - PKO Bank Polski S.A. - найбільшого банку Польщі та однієї з найбільших фінансових установ Центральної та Східної Європи. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет