• Google+

АУБ про проект змін порядку визначення та регулювання ощадних банків

17 января 2013 г. — АУБ

Намір підвищення вимог до капіталізації банків з переважаючою часткою вкладів фізичних осіб у їх загальних пасивах є зрозумілим і у цілому відповідає світовій тенденції підвищення вимог до розміру капіталу банків в умовах фінансової кризи, наголосив Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.

Разом з тим, в АУБ підкреслюють, що такі регуляторні наміри НБУ не враховують економічної та монетарної ситуації в Україні. За словами експертів АУБ, тривала жорстка монетарна політика НБУ призвела до суттєвої деформації структури пасивів банків. Для підтримки своєї ліквідності банки змушені були збільшувати частку дорогих вкладів фізичних осіб, що призвело до неможливості кредитування більшості виробничих галузей економіки. Наслідок - грошове голодування підприємств, падіння виробництва, зростання збитків. У такій ситуації в економіці просто відсутні джерела для інвестицій взагалі, в т.ч. і для додаткових інвестицій в капітал банків.

Крім того, в АУБ відзначають, що надвисокі ставки за депозитами фізичних осіб знижували підприємницьку ініціативу (адже, навіщо вести або розширювати підприємницьку діяльність, вкладати сили та ризикувати коштами, коли можна було протягом 2012 року отримати гарантований чистий прибуток у розмірі понад 20% річних від депозиту в банку?). І це практично при нульовій інфляції.

Наведені факти демонструють розбалансованість економічної та монетарної політики в країні. За таких умов навіть зрозумілі регуляторні (наглядові) заходи НБУ втрачають свій сенс, оскільки, є відірваними від загального економічного контексту діяльності банків, від реального стану економіки країни.

За словами Олександра Сугоняко, у теперішній час першочерговим має бути вироблення спільних стратегічних заходів Уряду та НБУ зі створення сприятливих умов для пожвавлення підприємництва в Україні. А монетарна та регуляторна політика Національного банку України має бути підпорядкована досягненню цієї мети.

Що стосується підвищення вимог до капіталізації ощадних банків, то, як наголошують в АУБ, ці вимоги мають бути єдиними для усіх ощадних банків незалежно від джерел формування їх капіталу. І для їх виконання має бути встановлений перехідний період, визначений з врахуванням реального стану економіки.

Без врахування цих передумов, кажуть в АУБ, прийняття зазначених регуляторних змін призведе не до зменшення ризиків, а навпаки - до їх накопичення.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет