• Google+

Як збільшити обсяги іноземних інвестицій у вітчизняну економіку

3 ноября 2009 г. — ПАО «ОТП Банк»

З кожним роком у європейських країнах все більшою популярністю користуються інвестиційні фонди грошового ринку. У кожній країні ці фонди можуть мати різні особливості, але їхні принципи, структура активів, мета діяльності загалом співпадають.

Метою кожного фонду є консервативна стратегія отримання доходу за мінімальних ризиків, а головним принципом діяльності - надання інвесторам можливості вкладання та повернення власних інвестицій у будь-який робочий день. Структура активів фонду зазвичай складається зі строкових або ощадних депозитних вкладів у декількох банках із відсотковою ставкою більшою за ту, що пропонують банківські установи для пересічного громадянина або невеликої компанії. До того ж, невелика частка активів фонду може мати інвестиційну складову, яка могла б надати інвесторам потенційно більший прибуток, ніж банківський депозитний вклад. На практиці таким інвестиційним інструментом виступають облігації, здебільшого забезпечені гарантією держави.

Проте, на жаль, українським законодавством наразі залишається неврегульованою можливість існування в Україні фондів грошового ринку. У зв’язку з цим 15 червня 2009 р. за підтримки народного депутата України Оксани Білозір до Верховної Ради України було подано Проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (щодо підвищення ефективності інвестиційної діяльності інститутів спільного інвестування). Так, з метою вдосконалення норм диверсифікації активів інститутів спільного інвестування (ІСІ), автори Проекту пропонують надати учасникам ринку можливість використання більш широкого переліку ліквідних інструментів грошового ринку. Зокрема, пропонується переглянути норми диверсифікації активів ІСІ, а саме:
- виключити обмеження щодо тримання активів ІСІ в грошових коштах, на банківських депозитних рахунках, у ощадних (депозитних) сертифікатах і банківських металах;
- змінити норми тримання активів ІСІ в грошових коштах, на банківських депозитних рахунках, в ощадних (депозитних) сертифікатах і банківських металах у зобов’язаннях одного банку з 10 до 20%.

На думку фахівців компанії з управління активами «ОТП Капітал», вищевказані зміни до Закону повністю відповідають вимогам Директиви Ради Європейського Союзу 85/611/ЕСС від 20.12.1985 р. «Про узгодження положень, законів, підзаконних і адміністративних актів, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, які підлягають обігу" (із останніми змінами, згідно Директиви 2001/108/ЄС Європейського парламенту та Ради №L41 від 13.02.2002 р.), де передбачена можливість інвестування активів фонду до 100% у депозити і не більш ніж 20% - у депозити одного банку.

Прийняття вищезазначених змін до Закону, вважають аналітики «ОТП Капітал», надасть суб’єктам спільного інвестування можливість використання гнучких норм диверсифікації активів, сприятиме підвищенню рівня захисту інвестицій та ефективності інвестиційної діяльності загалом, гармонізує законодавство України в цій сфері із законодавством Європейського Союзу, а також створить зрозумілі та звичні умови інвестування для іноземних інвесторів, що, в свою чергу, дозволить збільшити обсяги надходжень інвестиційних ресурсів у вітчизняну економіку.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет