• Google+

На замовлення Незалежної асоціації банків України (НАБУ) «Українське кредитно-рейтингове агентство» підготувало огляд результатів діяльності банківської системи України у 2012 році. В огляді висвітлено загальні тенденції і фінансові показники банків

18 марта 2013 г. — НАБУ

На замовлення Незалежної асоціації банків України (НАБУ) «Українське кредитно-рейтингове агентство» підготувало огляд результатів діяльності банківської системи України у 2012 році.

В огляді висвітлено загальні тенденції і фінансові показники банківської системи, а також дані прогнози її розвитку з урахуванням впливу на діяльність банків зовнішніх факторів: ситуації на світових ринках, стану економіки і законодавчого регулювання України, рівня довіри інвесторів.
У 2012 році банківська система функціонувала в умовах складного операційного середовища, нестабільності на зовнішніх фінансових ринках та невизначеності стосовно подальших перспектив розвитку ряду базових галузей економіки країни. Банківський сектор залишається достатньо капіталізованим, хоча окремі установи все ще чутливі до впливу зовнішніх чинників. Обсяг регулятивного капіталу продовж року майже не змінився, проте його структура покращилась за рахунок зростання частки капіталу І рівня.

Як і в попередньому році, банківські установи сконцентрували основні зусилля на 2 напрямах: підтриманні належної якості активів та забезпечення достатнього рівня ліквідності.

Незважаючи на зниження показників операційної прибутковості (чистої процентної маржі та спреду), за результатами 2012 року банківська система отримала позитивний фінансовий результат (4,9 млрд. грн.).

На фоні підвищеного попиту банківських установ на ресурси внутрішнього депозитного ринку (що призвело до зростання відсоткових ставок) у 2012 році регулятор значно збільшив фінансову підтримку банківських установ (здебільшого вона була спрямована на підтримання короткострокової ліквідності банків).

Прискорення процедури реструктуризації проблемних установ, що стало можливим завдяки введення в дію ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452-VI від 23.02.2012, позитивно позначилося на рівні довіри населення до банківської системи. За 2012 рік обсяг коштів населення зріс майже на 19%, а їх частка в пасивах становить 32%. Частка коштів підприємств у пасивах банківської системи складає 18%; Національного банку України – 7%.

Конкуренція на ресурсному ринку залишається на високому рівні, а зовнішні умови стають все більш жорсткими, що може призвести до перерозподілу сфер впливу на вітчизняному фінансовому ринку. Слабке операційне середовище України, збереження складної ситуації на міжнародних фінансових ринках, а також поступове посилення пруденційних вимог до діяльності європейських банків, спровокували вихід з вітчизняного ринку ряду установ з західним капіталом.

Якість доходних активів банківського сектору не зазнала суттєвих змін: основними їх складовими є кредитний портфель та інвестиції в державні цінні папери (номіновані в національній і іноземній валютах).

Платоспроможний попит на банківське кредитування з боку реального сектору економіки поки що низький. За рік зростання кредитного портфелю банківської системи склало близько 5% на фоні подальшого зниження роздрібного кредитного портфеля через планове погашення позичальниками раніше отриманих довгострокових кредитів. Однією з тенденцій минулого року було зростання активності установ в сегменті споживчих кредитів.

Рівень простроченої заборгованості у кредитному портфелі не перевищує 10%. На вітчизняному ринку зберігаються обережні підходи при оцінці якості позичальників, тому на думку агентства, по мірі погашення старих боргів чутливість банків до кредитного ризику буде зменшуватись.

Частка валютної складової портфеля поступово знижується, але поки що залишається суттєвою (45% портфеля кредитів фізичних осіб та 35% портфеля кредитів нефінансових корфорацій за даними статистичного бюлетня НБУ), що зумовлює чутливість банківської системи до значної девальвації гривні.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет