• Google+

Основні тенденції і найважливіші події розвитку платіжних систем України

11 августа 2010 г. — Национальный Банк Украины

Показники роботи системи електронних платежів
Національного банку (СЕП)


За липень 2010 року у СЕП оброблено 30 104 тисячі початкових платежів та електронних розрахункових повідомлень на суму 681 282 млн.грн., із них:

29 914 тис.шт. у файловому режимі на суму 600 415 млн. грн., або відповідно, 99,3 % та 88,6 % від загальної кількості та суми оброблених документів;
21 тис. шт. у режимі реального часу на суму 80 867 млн. грн., або відповідно 0,1 % та 11,4 % від загальної кількості оброблених документів та суми платежів;
169 тисяч електронних розрахункових повідомлень, або відповідно 0,6 % від загальної кількості оброблених документів.

Середньодобовий коефіцієнт обігу коштів за рахунками учасників системи становив 0,89.

За станом на 1 серпня 2010 року загальна кількість учасників СЕП становила 1 130 установ, із них:

176 - банки України;
890 - філії банків України;
28 - органи Державного казначейства України;
36 - установи Національного банку України.

Послугами СЕП у режимі реального часу в липні поточного року скористалися 363 установи, або 32 відсотка від загальної кількості учасників СЕП.

Поточний стан розвитку Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП)

За станом на 02.08.2010 членами/учасниками НСМЕП є 60 установ, з них: 53 банки (включаючи Національний банк України) та 7 небанківських установ.

За даними Головного процесингового центру НСМЕП на 02.08.2010 банками-членами НСМЕП емітовано 2,8 млн. карток, встановлено понад 5,8 тис. терміналів, наростаючі обороти НСМЕП складають понад 112 млрд. грн.
НСМЕП працює в режимі промислової експлуатації з 2004 року.

Новини системи

Платіжна організація НСМЕП та журнал “Банкір” у кінці вересня 2010 року планують підвести підсумки конкурсу “НСМЕП – 10 кроків до успіху”. Конкурс присвячується десятиріччю початку впровадження НСМЕП та орієнтований на банки – члени НСМЕП, небанківські установи – члени/учасники НСМЕП, розробників/постачальників програмного забезпечення НСМЕП, а також інші небанківські установи, які здійснюють свою діяльність у НСМЕП.

Радою Платіжної організації НСМЕП:

залишено на ІІІ квартал 2010 року суму внеску членів НСМЕП до страхового фонду в розмірі 10 000 грн. (протокол від 09.07.2010 № 162/2010);
надано дозвіл ПАТ “Всеукраїнський Банк Розвитку” (м. Київ) на укладання договору приєднання до НСМЕП (протокол від 30.07.2010 № 163/2010);
затверджено зміни до Положення про порядок вступу банків до Національної системи масових електронних платежів та припинення їх членства в системі (протокол від 30.07.2010 № 163/2010).

22 липня 2010 року відбулися загальні збори Асоціації “Український союз учасників НСМЕП” та нарада членів та учасників НСМЕП з питань розвитку НСМЕП та реалізації загальнодержавних проектів.

На нараді членів та учасників НСМЕП обговорювалися важливі питання щодо розвитку та реалізації загальнодержавних проектів, зокрема, стосовно сучасного стану проекту “Електронний студентський квиток” та підведення підсумків експерименту з його упровадження, а також напрямів подальшого розвитку НСМЕП.

Інформація про обсяги транскордонних переказів, здійснених в Україні протягом І півріччя 2010 року з використанням міжнародних систем переказу коштів між фізичними особами, створених нерезидентами.

За станом на 1 липня 2010 року на території України функціонували 22 міжнародні системи переказу коштів між фізичними особами, створені нерезидентами.

Учасниками таких систем є більше 150 банків України, АТ “Українська фінансова група” та національний оператор поштового зв’язку УДППЗ “Укрпошта”.

Загальна сума переказів, що надійшли в Україну у І півріччі 2010 року становить 1 146 млн. доларів США в еквіваленті, що на 13 % більше, ніж у І півріччі 2009 року.
Загальна сума переказів, відправлених з України у І півріччі 2010 року становить 163 млн. доларів США в еквіваленті, що на 33 % більше, ніж у І півріччі 2009 року.

Найбільші обсяги коштів переказано в Україну з використанням міжнародних систем переказу коштів:

Western Union (США) - 42,5 %;
“Юнистрим” (Росія) - 12 %;
MoneyGram (США) - 11 %;
Migom (Росія) - 8 %;
CONTACT (Росія) - 6 %.
За допомогою інших 17 міжнародних систем переказу в Україну надійшло 20,5 % від загальної суми коштів.
З використанням міжнародних систем переказу, створених нерезидентами, у І півріччі 2010 року в Україні отримано у сім разів більше коштів, ніж відправлено за її межі.

Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток за перше півріччя 2010 року

За станом на 1 липня 2010 року 140 банків (80 % від загальної кількості) були членами внутрішньодержавних і міжнародних карткових платіжних систем та здійснювали емісію і еквайринг платіжних карток.

Загальна кількість платіжних карток термін дії яких не закінчився становила понад 45 033 тис., з них кількість платіжних карток за якими була здійснена хоча б одна операція протягом року 28 742 тис. шт.

За перше півріччя 2010 року кількість:

банкоматів, що обслуговували держателів платіжних карток, збільшилась на 803 од. і становила 29 741 од., з них з функцією: внесення готівки на 607 до 1 990 од.; видачі готівки на 70 до 25 648 од.; внесення та видачі готівки – 98 до 1 563 од.; переказу коштів – 28 до 540 од.
платіжних терміналів збільшилась на 3 975 од. і становила 107 038 од., з них торговельні збільшились на 4 931 од. до 79 441 од., а банківські зменшились на 956 до 27 597 од.
імпринтерів зменшилась на 63 184 до 13 534 од., з них торговельні –– на 54 329 до 8 872 од. та банківські – на 8 855 до 4 662 од.

Порівняно з першим півріччям 2009 року кількість операцій із застосуванням платіжних карток, емітованих українськими банками, у першому півріччі 2010 року збільшилась на 37 992 тис. (13 %) і становила понад 322 112 тис., при цьому сума операцій зросла на 39 934 млн. грн. (25 %) і становила понад 197 668 млн. грн.

Обсяг операцій з отримання готівки за перше півріччя 2010 року порівняно з аналогічним періодом 2009 року збільшився на 34 935 млн. грн. і становив понад 185 055 млн. грн. (93,62 % від загальної суми операцій за картками), а безготівкові платежі на 4 930 млн. грн. і становили понад 12 614 млн. грн. (6,38 % від загальної суми операцій за платіжними картками).

За обсягом операцій, які здійснювалися за платіжними картками, емітованими українськими банками протягом першого півріччя 2010 року було здійснено у: власній мережі банку-емітента – 92,06 %; мережі інших банків-резидентів 5,67 %; мережі банків-нерезидентів 2,27 %.

Протягом першого півріччя 2010 року середній оборот за однією платіжною карткою становив близько 7 тис. грн.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет