• Google+

Основні тенденції грошово-кредитної політики в 2008 р.

14 января 2009 г. — Национальный Банк Украины

В умовах складної макроекономічної ситуації та впливу світової фінансової кризи грошово-кредитна політика в 2008 р. була спрямована на виконання основної функції Національного банку України – забезпечення стабільності національної грошової одиниці.

З початку 2008 р. Національний банк України в контексті здійснення антиінфляційних заходів продовжував проводити процентну політику, спрямовану на підвищення вартості національної валюти та вживав заходів щодо стимулювання позитивних зрушень у структурі активно-пасивних операцій банків. Утім такі заходи не були механічним обмеженням грошової пропозиції. За станом на початок жовтня банківська система мала досить значний запас ліквідності – обсяги ліквідних коштів банків удвічі перевищували їх потреби, пов’язані з поточною діяльністю.

Однак з початку жовтня (на тлі розгортання зовнішньої фінансової кризи) на фінансовому ринку України почали спостерігатися ознаки напруги, що була наслідком негативного інформаційного фону та штучно спровокованої недовіри вкладників, які масово почали знімати кошти зі своїх рахунків.

У період загострення напруги на фінансовому ринку в жовтні-листопаді Національний банк України спрямовував свої зусилля насамперед на забезпечення своєчасності проведення банками розрахунків, зменшення відпливу коштів з банківської системи та збалансування ситуації на валютному сегменті ринку.

У цьому контексті Національний банк України розширив можливості банків з підтримки ними своєї ліквідності через механізми рефінансування, пом’якшив вимоги до формування банками обов’язкових резервів, обмежив здійснення певних активних операцій банків в іноземній валюті, упорядкував правила здійснення валютних операцій.

Заходи, яких уживав Національний банк України для стабілізації ситуації, сприяли зниженню напруги |напруження| на грошово-кредитному ринку, що знайшло своє відображення в поступовому уповільненні відпливу депозитів з |із| банківської системи, у тому числі коштів населення, збільшенні ліквідності банківської системи, стабілізації ситуації на міжбанківському кредитному ринку.

Починаючи з кінця листопада, Національний банк України почав запроваджувати другий етап стабілізаційних заходів , головною метою якого було зменшення спекулятивного попиту на іноземну валюту, а також закріплення позитивних тенденцій до стабілізації ситуації в банківській системі. Цей етап стабілізаційних заходів, зокрема, передбачає:

обмеження обсягів підтримки ліквідності банків – регулювання ліквідності банківської системи наразі здійснюється з використанням стандартних процедур, що використовувалися до посилення напруги на ринку в жовтні;

коригування вимог з формування банками обов’язкових резервів у напрямі посилення привабливості здійснення активно-пасивних операцій у національній валюті – на сьогодні норматив обов’язкового резервування за коштами в національній валюті знижено до нуля;

ужиття заходів щодо підвищення вартості національної валюти (у т.ч. через підвищення ставок за активно-пасивними операціями Національного банку) з метою створення додаткових стимулів для повернення коштів у банківську систему. Зокрема, з 19 листопада ставки за кредитами овернайт підвищено до рівня 22% (під забезпечення) та 25% (без забезпечення), а середньозважена ставка за мобілізаційними операціями в грудні збільшилася до 16,8% річних (у листопаді – 6.0% річних).

У грудні для підтримання ліквідності банків Національний банк України надав кредитів рефінансування на загальну суму близько 30,7 млрд. грн. (у т.ч. кредитів овернайт – 6,1 млрд. грн.), порівняно із 45,5 млрд. грн. (з яких 24,3 млрд. грн. – кредити овернайт) у листопаді. Усього з початку року було надано кредитів рефінансування на загальну суму 169,5 млрд. грн. (91,8 млрд. грн. – кредити овернайт).

Крім того, Національний банк України з метою поліпшення механізму перерозподілу між банками тимчасово вільних коштів не припиняв проведення мобілізаційних операцій. Загальний обсяг таких операцій у грудні становив 3,4 млрд. грн., а з початку року – 57,2 млрд. грн.

Розширюючи можливості з підтримки ліквідності банків, Національний банк України не знижував відсоткові ставки за своїми операціями, зберігаючи антиінфляційну спрямованість своєї політики. Середньозважена відсоткова ставка за операціями з підтримки ліквідності в 2008 р. становила 15,3% порівняно з 10,1% у 2007 р.

Завдяки стриманому підходу до проведення операцій з рефінансування, обсяг коррахунків банків у грудні незначно знизився на 3,3% – до 18,6 млрд. грн. (з початку року – на 2,2%).

Проте сезонне зростання попиту на готівку в останній місяць року (зростання готівки поза банками становило в грудні 9,5%, з початку року – 39,3%) призвело до прискореного зростання монетарної бази. Монетарна база в грудні зросла на 8% (31,5% за 2008 р.) – до 186,7 млрд. грн.

Певним чином на динаміку грошової пропозиції впливала політика Уряду з управління бюджетними коштами. Кошти Уряду в національній валюті на рахунках у Національному банку України після збільшення впродовж перших 11 місяців 2008 р. майже в 3,9 раза – до 17,0 млрд. грн. у грудні зменшилися на 54,6% – до 7,7 млрд. грн. Це було вагомим чинником прискорення зростання монетарних агрегатів протягом останнього місяця року.

Слід зазначити, що Національний банк України (за підсумками грудня) забезпечив дотримання кількісного критерію ефективності за монетарною базою (190 млрд. грн.), передбаченого Меморандумом про економічну та фінансову політику в рамках спільної з Міжнародним валютним фондом програми “ Стенд-бай ” .

У той же час зростання грошової маси в грудні було помірним і становило 6,4% (з початку року – 29,9%) – до 514,7 млрд. грн.

Депозити фізичних осіб упродовж грудня зросли на 4,3% – до 215,6 млрд. грн. (з початку року – на 31,1 %). Д епозити юридичних осіб зросли на 7,6% – до 142,3 млрд. грн. (з початку року - на 23%). Загальний обсяг депозитів у грудні збільшився на 5,6% (з початку року – на 27,7%) – до 357,8 млрд. грн.

Обсяг кредитних вкладень у грудні збільшився на 9,3% (з початку року – на 71,9%) – до 733,9 млрд. грн. Обсяг кредитів юридичним особам збільшився на 10,2% (з початку року – на 69,7%) – до 460,5 млрд. грн. Кредити, надані фізичним особам, збільшилися на 7,7% у грудні та на 75,9% з початку року – до 273,4 млрд. грн.

Така динаміка кредитів і депозитів була значною мірою зумовлена їх курсовою переоцінкою.

У грудні продовжувала спостерігатися тенденція до зростання вартості депозитів, що було відображенням роботи банків зі створення стимулів для повернення вкладів у банківську систему. Так середньозважена вартість депозитів у національній валюті в грудні порівняно з листопадом збільшилася з 12 % до 13%, за її незначного зменшення в іноземній – з 8,3% до 8,2%. Інтегральна ставка за депозитами зросла з 10,8% до 11,2%.

Разом з тим, відбулося зменшення середньозваженої відсоткової ставки за кредитами в національній валюті, за одночасного її збільшення в іноземній. Так середньозважена вартість кредитів у національній валюті за цей період зменшилася з 22,6% до 21,6%, в іноземній – збільшилася з 11,5% до 12,6%. Інтегральна ставка за кредитами збільшилася з 18,7% до 19,4%.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет