• Google+

Річниця набуття чинності Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»: перші досягнення

22 сентября 2013 г. — Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

22 вересня 2013 року виповнюється один рік з дня набуття чинності Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (надалі – Закон). Цей документ став логічним завершенням процесу реформування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – Фонд), що дозволило зробити банківську систему України ще надійнішою.

Реформа стала справжнім проривом у сфері гарантування вкладів фізичних осіб в Україні. Її початок  було покладено у 2010 році з прийняттям Програми економічних реформ на 2010 – 2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (надалі – Програма). В розділі Програми «Розвиток фінансового сектору» передбачалося вдосконалення системи гарантування вкладів  шляхом передачі Фонду нових повноважень.

У процесі реформування системи враховувався найкращий світовий досвід. У 2008 році Міжнародною асоціацією страховиків депозитів (надалі – МАСД) були розроблені «Основні принципи ефективних систем страхування депозитів» (надалі – Принципи). У  червні 2009 року ці Принципи були затверджені як спільний документ МАСД і Базельського комітету з банківського нагляду. Документ створив загальноприйняті «точки відліку» для оцінки ефективності систем страхування депозитів та ініціювання необхідних реформ.

 До прийняття Закону система гарантування вкладів фізичних осіб в Україні не в повній мірі відповідала Принципам, але після ухвалення цього нормативно-правового акту було  усунено більшість невідповідностей.

Таким чином, основними досягненнями Закону, що був прийнятий Верховною Радою України 23 лютого 2012 року, можна назвати:


Законом визначено механізми дієвої та оперативної взаємодії між учасниками системи фінансової безпеки країни, особливо в умовах кризи, що також відповідає Принципам. Закон  передбачає  координацію та обмін інформацією між Фондом та Національним банком України (надалі – НБУ), можливість залучення Фондом кредитів від Кабінету Міністрів України або отримання внеску від держави безповоротної допомоги, а, у разі необхідності, право на залучення кредитних ресурсів від НБУ.

Законом встановлений мінімальний обсяг коштів Фонду, який не може бути меншим за 2,5% від суми гарантованих Фондом коштів вкладників у межах суми відшкодування. Цей показник є вищим, ніж аналогічний показник у інших країнах світу. Наприклад, у США аналогічний рівень встановлено у 2%. На сьогоднішній день обсяг коштів Фонду склав 3,08%, що свідчить про достатній рівень фінансової стійкості Фонду.

Важливим аспектом, що відповідає  передовій міжнародній практиці, є можливість запровадження диференційованих регулярних зборів до Фонду з банків учасників  на основі оцінювання ступеня ризику. Відповідне рішення було прийнято  29 березня 2013 р. виконавчою дирекцією Фонду.

Коефіцієнти диверсифікації учасників Фонду для розрахунку ступеня ризику встановлюються за такими показниками:

         Починаючи з ІІ кварталу 2013 року учасники Фонду здійснюють розрахунок, нарахування та сплату регулярного збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у формі диференційованого збору.

         2 жовтня 2012 року до Закону було внесено зміни, що стосуються підвищення  гарантованої суми відшкодування. Відтоді її розмір встановлений на рівні 200 тисяч гривень без права його зменшення. Це повністю покриває 99,5%усіх вкладів в учасниках Фонду. Для порівняння наводимо дані щодо розміру гарантованої суми в інших країнах світу.

 

Розмір гарантованої суми відшкодування в

різних країнах світу

№ з/п

Країна

Сума відшкодування

(в нац. валюті)

1

Європейський Союз

100 000 євро (близько 1 110 000 грн.)

2

Великобританія

85 000 фунтів стерлінгів (близько 1 120 600 грн.)

3

Киргизька Республіка

100 000 сомів (близько 16 761 грн.)

4

Туреччина

100 000 турецьких лір (близько 420 110 грн.)

5

Казахстан

5 000 000 тенге (близько 267 954 грн.)

6

Російська Федерація

700 000 рублів (близько 181 444 грн.)

7

Індія

100 000 рупій (близько 13 254 грн.)

8

Малайзія

250 000 малайзійських ринггітів (близько 650 535 грн.)

9

США

250 000 доларів США (близько 2 000 000 грн.)

10

Канада

100 000 канадських доларів (близько 803 244 грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший практичний досвід виведення банків з ринку Фонд отримав у жовтні 2012 року, коли до категорії неплатоспроможних було віднесено ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕРДЕ БАНК» (надалі – АТ «ЕРДЕ БАНК»). Тимчасова адміністрація в АТ «ЕРДЕ БАНК» була введена на період з 30 жовтня 2012 року по 29 січня  2013 року. Рішення про відкликання банківської ліцензії НБУ прийняв 09 січня 2013 року, і вже 15 січня 2013 року розпочав виплату гарантованої суми відшкодування усім вкладникам зазначеного банку через банк – агент Фонду. Всього за період дії тимчасової адміністрації та ліквідації АТ «ЕРДЕ БАНК» станом на 01 вересня 2013 р. вкладниками отримано 442,3 млн грн, що становить понад 96% суми, що підлягає виплаті усім вкладникам в межах гарантованої суми відшкодування.

Наступним банком, що виводився з ринку Фондом, стало ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ТАВРИКА» (надалі – АТ «БАНК «ТАВРИКА»). Фонд розпочав процедуру виведення неплатоспроможного АТ «БАНК «ТАВРИКА» з ринку з 20 грудня 2012 року після отримання від НБУ відповідного рішення. Тимчасова адміністрація в АТ «БАНК «ТАВРИКА» була введена на період з 21 грудня 2012 року по 20 березня 2013 року. Перші виплати коштів вкладникам в період дії тимчасової адміністрації розпочались 18 січня 2013 року. Рішення про відкликання банківської ліцензії НБУ прийняв 20 березня 2013 року, і вже 27 березня Фондом розпочались виплати абсолютно усім вкладникам банку ТАВРИКА. Всього за період дії тимчасової адміністрації та ліквідації АТ «БАНК «ТАВРИКА» станом на 01 вересня 2013 р. вкладниками отримано 1 809,5 млн грн, що становить майже 99% суми, яка підлягає виплаті усім вкладникам в межах гарантованої суми відшкодування. Банк ТАВРИКА став одним з найбільших банків за обсягом виплат в історії Фонду.

Всього станом на 01 вересня 2013 року вкладникам обох банків  - АТ «ЕРДЕ БАНК» і АТ «БАНК «ТАВРИКА» було виплачено 2 251,8 млн грн.

З метою визначення основних пріоритетів розвитку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зокрема та системи гарантування вкладів фізичних осіб в цілому 30 травня 2013 року Адміністративною радою Фонду була затверджена Стратегія розвитку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2013-2017 роки (далі – Стратегія).

Основним завданням Стратегії є наближення не пізніше ніж до кінця 2017 року діяльності Фонду до положень Основних принципів ефективних систем страхування депозитів. Стратегія також враховує найкращий світовий досвід, зокрема положення Директиви Європейського Союзу № 94/19/ЄC «Щодо схем гарантування депозитів» від 30 травня 1994 року та Директиви № 2009/14/ЄС від 11 березня 2009 року, що вносить зміни до Директиви 94/19/ЄС. Реалізація Стратегії дозволить посилити захист прав і законних інтересів вкладників банків, зміцнити довіру до банківської системи України, стимулювати залучення коштів у банківську систему України та забезпечити ефективність процедур виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків.

Довідка.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено у 1998 році з метою забезпечення захисту фізичних осіб – вкладників комерційних банків від втрати ними своїх заощаджень. Початковий розмір гарантованої суми відшкодування складав 500 гривень. 20 вересня 2001 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», який набув чинності 24 жовтня 2001 року. Даним документом було передбачено, що Фонд гарантує кожному вкладнику учасника (тимчасового учасника) відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше 1200 гривень по вкладах у кожному із таких учасників. Розмір гарантованої суми відшкодування збільшувався 11 раз, і у 2012 році склав 200 тисяч гривень.  Повноваження щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку, у томі числі шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, Фонд отримав з 22 вересня 2012 року – дня набуття чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». З 2001 по 2013 рік в межах гарантованого розміру відшкодування кошти отримали майже 400 тисяч вкладників 34 банків на загальну суму майже 7 млрд грн.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет