• Google+

Репутація – це актив, на який не впливає ні час, ні інфляція

26 февраля 2010 г. — ПАО «АКБ Банк»

Вплив світової фінансової кризи став перевіркою на міцність для вітчизняної банківської системи, а в окремих випадках криза виявила нездатність деяких банків мобільно пристосовуватись до постійно змінюваних ринкових умов. Про те, яким чином ВАТ «АКБ «Автокразбанк» відповів на виклики часу, розповідає Голова Правління Банку Маєвський Сергій Анатолійович.

Минулий рік був одним з найбільш несприятливим для економіки України в цілому та фінансового сектору зокрема. Чи вдалося «Автокразбанку» на тлі таких обставин досягти позитивних результатів?

Можу з впевненістю сказати, що найцінніший з результатів 2009 року для нас є той факт, що «Автокразбанк» вистояв у вирі економічних негараздів, які спіткали економіку держави і особливо банківську сферу. Вистояв та зумів забезпечити стовідсоткове виконання взятих на себе зобов’язань перед клієнтами. Тому нам не соромно дивитися в очі своїм клієнтам. Кожний з них на власному досвіді переконався в Банку, як в надійному партнері, який не підводив в найкращі часи та залишився надійним і в часи кризи. Це найвагоміше досягнення Банку, порівняно з яким всі інші результати минулого року мають для нас менш суттєве значення.

Зрозуміло, і все ж прошу Вас зупинитися на більш конкретних результатах діяльності Банку у 2009 році.

Із більш конкретних досягнень Банку в 2009 році особливо хочу відмітити, що «Автокразбанк» виявився одним з не багатьох банків, якому вдалося збільшити обсяг депозитів, залучених від громадян. І хоча зростання депозитного портфелю фізичних осіб в минулому році не було таким активним, як у попередні роки – всього 5,4 відсотків, все пізнається в порівняні. Так для порівняння скажу, що за даними Національного банку України обсяг строкових коштів, залучених у населення всією банківській системою країни у минулому році, скоротився на 11%. З цього можна без перебільшення зробити висновок, що довіра клієнтів до «Автокразбанку» була і є залишається на високому рівні.

Також з конкретних досягнень Банку в 2009 році хотів би відмітити, що в минулому році «Автокразбанк» продовжив свою участь в проектах з будівництва житла, які були започатковані в 2007-2008 роках. Це будівельні проекти в різних регіонах України – Полтавській, Донецькій, Харківській областях, Автономній республіці Крим на загальну суму близько 140 млн. грн. Виступаючи в цих проектах як кредитор та управитель фондами фінансування будівництва, через які здійснювалося залучення коштів громадян в будівництво житла, «Автокразбанк» набув значного досвіду організації будівельних проектів з використанням сучасних механізмів фінансування. Завдяки участі «Автокразбанку» як фінансового партнера в 2009 році успішно завершено будівництво та здійснена здача в експлуатацію трьох житлових будинків, розташованих в м. Севастополі, м. Лозова Харківської обл. та м. Кременчук. Загальна площа зданих в експлуатацію будинків складає 13 347 кв.м., а кількість збудованих квартир – 139 шт. З метою розширення можливостей фінансування будівництва в 2009 році «Автокразбанк» залучився до партнерів Державної іпотечної установи, що надає змогу в майбутньому отримувати довгі за терміном та відносно дешеві ресурси для іпотечного кредитування.

В 2009 році «Автокразбанк» прийняв участь у тендері з відбору банків для обслуговування одержувачів пенсій та соціальної допомоги, який проводився Пенсійним фондом України, та став одним із переможців цього тендеру. І вже найближчим часом «Автокразбанк» розпочинає обслуговування пенсійних рахунків та рахунків одержувачів соціальних виплат на умовах, які є конкурентноспроможними та привабливими для громадян.

Поряд із згаданими Вами досягненнями в минулому році «Автокразбанк» отримав від’ємний фінансовий результат. З чим пов'язаний збиток Банку за 2009 рік?

Так, в 2009 році «Автокразбанк» отримав збиток в сумі близько 10 млн.грн. Головною причиною від’ємного фінансового результату Банку є формування резервів під кредитні операції відповідно до вимог Національного банку України. В минулому році якість кредитних портфелів банків знизилася внаслідок погіршення обслуговування позичальниками кредитної заборгованості. Це об’єктивна реальність кризового періоду, пов’язана із загальним погіршенням бізнес-середовища та падінням доходів громадян, що відповідним чином позначилося на спроможності позичальників – юридичних та фізичних осіб своєчасно та в необхідних обсягах виконувати свої зобов’язання перед банками. Формування вітчизняними комерційними банками суттєвих за обсягами резервів на фоні погіршення якості кредитного портфелю призвело до того, що загальні збитки банківської системи України за попередніми підсумками 2009 року склали 28 млрд.грн.

Одночасно хочу звернути увагу, що отримання збитків «Автокразбанком» у відмінності від багатьох інших банків, які мали збитки різного за величиною розміру, не призвело до втрати капіталу Банку, позаяк отриманий «Автокразбанком» від’ємний фінансовий результат був перекритий збільшенням капіталу Банку. З другого боку, сформовані резерви Банк розглядає як прибуток у майбутньому, в тому розумінні, що витрати на створення резервів будуть повернуті після погашення проблемної заборгованості та підвищення якості кредитного портфелю. Підґрунтям для цього є послідовна і наполеглива робота відповідних служб Банку щодо погашення простроченої заборгованості, реструктуризації кредитів з урахуванням реальних фінансових можливостей позичальників, а також робота по реалізації заставного майна по кредитам, за якими інші способи врегулювання боргів вже вичерпано. Додаткові можливості, які надали банкам прийняті у 2009 році «антикризові» закони, ми максимально використаємо по відношенню до тих клієнтів, які зайняли деструктивну позицію щодо Банку.

Ви згадали про збільшення капіталу «Автокразбанку» в 2009 році. В якій сумі відбулося збільшення капіталу та за якими джерелами?

Національний банк України в останні роки проводить жорстку і одночасно послідовну політику щодо зростання капіталізації банківської системи країни. Підвищення капіталізації банків в першу чергу відповідає інтересам вкладників та інших клієнтів, які тримають свої кошти на рахунках в комерційних банках, адже більший капітал в класичному розумінні означає менші ризики. Не осторонь цього процесу й «Автокразбанк». В минулому році, незважаючи на всі його складності, «Автокразбанк» збільшив свій регулятивний капітал на 30,8 млн. грн. або на 30,6%. Збільшення відбулося за рахунок залучення коштів до субординованого боргу Банку від юридичної та фізичної осіб. Збільшення капіталу Банку залишається одним з пріоритетних стратегічних завдань і в 2010 році. Протягом січня цього року регулятивний капітал банку зріс на 7,7 млн.грн. Таким чином, станом на 1 лютого 2010 року регулятивний капітал «Автокразбанку» склав 139,1 млн.грн. В найближчих наших планах збільшення капіталу ще на 30 млн.грн. за рахунок проведення чергової емісії акцій. Зацікавленість у придбанні акцій «Автокразбанку» проявили як існуючі акціонери Банку, так і нові інвестори.

Наприкінці минулого року в засобах масової інформації була поширена інформація про ймовірне об’єднання «Автокразбанку» та «Укрінбанку». Наскільки достовірні ці чутки?

Так, дійсно такі переговори між основними акціонерами банків мали місце. В контексті пошуку шляхів подальшої капіталізації Банку, зміцнення його надійності та підвищення ефективності діяльності, злиття банків є лише одним із можливих варіантів досягнення вищеназваних цілей.

В той же час необхідно зазначити, що ніяких домовленостей з цього приводу, зафіксованих в офіційних документах, на сьогодні не існує. Зауважу, що об’єднання банків – це дуже складний та тривалий за часом процес. З правової точки зору, крапкою відліку цього процесу має бути рішення загальних зборів акціонерів двох банків, задіяних в об’єднанні. В порядку денному найближчих загальних зборів акціонерів «Автокразбанку», які відбудуться 31 березня поточного року, питання про реорганізацію Банку шляхом об’єднання з «Укрінбанком» або з будь-яким іншим банком відсутнє. Таким чином, говорити про злиття двох банків, як питання, що є вирішеним, передчасно. У будь-якому випадку позитивне рішення щодо об’єднання банків є можливим лише тоді, коли у обох сторін буде існувати абсолютна впевненість, що в результаті цього об’єднання утвориться нова бізнес-структура із більшою ефективністю діяльності та більшим потенціалом розвитку, а інтереси клієнтів обох структур при цьому будуть повністю захищеними.

З настанням фінансової кризи вітчизняні банки або взагалі відмовилися від надання кредитів, або значно скоротили його обсяги. Яким чином поводить себе в даній ситуації «Автокразбанк»? Чи надає Банк кредити?

На даний час в Банку діють програми кредитування фізичних осіб на придбання житла в тих об’єктах, які зводяться за фінансової підтримки Банку. Це сучасні і комфортабельні квартири в містах Севастополі і Кременчуці. Також «Автокразбанк» надає кредити фізичним та юридичним особам, які бажають придбати заставлене майно, яке пропонується до реалізації. До речі, з переліком заставного майна, запропонованого до реалізації, можна ознайомитися на офіційному сайті Банку. В окремих випадках, Банк здійснює короткострокову кредитну підтримку своїм давнім клієнтам з позитивною історією під ліквідне забезпечення. За іншими напрямками кредитування тимчасово призупинено. Я, як і більшість моїх колег – банкірів, вважаю, що відновлення кредитування слід очікувати одночасно з загальним одужанням економіки, але вже не в тих обсягах, які мали місце в докризовий період. В майбутньому всім нам слід бути готовими до більш жорсткого підходу з боку банків до відбору потенційних позичальників.
Взагалі дуже цікаве питання щодо повернення активності в сфері кредитування. За 2008-2009 р.р. банківська система отримала такий значний досвід у роботі з проблемними активами, що повернення кожного банку на ринок кредитування буде відбуватися не тільки при наявності вільного ресурсу, а й після аналізу певних помилок у організації кредитної роботи.

Безумовно, величезна кількість позичальників, які не тільки не змогли виконати зобов’язання під час кризи, а й ввійшли у конфронтацію з банками-кредиторами можуть назавжди забути про можливість кредитування у майбутньому у будь-якій банківській установі. Для розвинених країн механізм кредитних історій вже давно впливає і на обсяг можливого кредитування, і на його вартість для клієнта, тож думаю криза суттєво підвищить значення кредитної історії в Україні. Це стосується як приватних осіб, так і підприємців – власників бізнесу, акціонерів, керівників підприємств, які під час кризи вирішили, що зараз найкращий час забути про свої зобов’язання. Це недалекоглядний хід. Мине криза, економіка почне підйом, але для великої кількості підприємців та фізичних осіб вхід до банків буде закритий назавжди.

Також мене дивує позиція деяких юристів, які вважать кризу найкращим часом заробити «легкі» гроші, обіцяючи своїм клієнтам вирішити їх проблеми з банком.

Репутація – це актив, на який не впливає ні час, ні інфляція. Але втратити його дуже легко, втратити назавжди.
Тому особисто рекомендую фізичним і юридичним особам, які не виключать свого звернення за кредитом в банк в майбутньому, підтримувати власну кредитну історію на відповідному рівні. Якщо ж є бажання, але з об’єктивних причин не має фінансової можливості своєчасно і в повному обсязі сплачувати борги, не уникайте контакту з банком, а краще шукайте разом з ним варіанти виходу із такої ситуації. В переважній більшості випадків наш Банк йде на зустріч позичальникам, якщо ті належним чином поводять себе. Ми на 100% український банк. Ми живимо, працюємо в цій країні і добре розуміємо всі негаразди, які випали на долю наших громадян та бізнесу. Єдине, що не знайде розуміння – спроби шахрайства, непорядності та використання кризи для виправдання такої поведінки.

Чим депозитні продукти «Автокразбанку» можуть бути цікавими для людей, які мають вільні заощадження та бажають отримати стабільні прибутки?

Лінійка депозитних продуктів «Автокразбанку» є досить широкою і включає в себе як класичні строкові депозити, так і сучасні вклади на базі міжнародних платіжних карт, що передбачають вільне використання коштів. Банк має в своєму арсеналі депозитні продукти з можливістю вільної конвертації коштів з однієї валюти в іншу без втрати відсотків. Це особливо актуально для тих, хто намагається отримати одночасно високу доходність та захист від курсових коливань. Ми періодично проводимо акції для вкладників з підвищеною відсотковою ставкою і плануємо це робити і в майбутньому. Для постійних вкладників в Банку діє програма лояльності. В той же час, «Автокразбанк» не взяв на озброєння не зовсім чисту політику деяких банків, які стягують з вкладників низку комісій, про які ті і не здогадуються. Як приклад, окремі банки беруть комісії за видачу вкладу, відкриття депозитного рахунку, обслуговування депозитного рахунку тощо. Всі ці прихованні комісії знижують кінцеву доходність вкладу. Тому раджу вкладникам уважно читати умови депозитних договорів, щоб уникнути неприємних несподіванок.

Який Ваш прогноз щодо рівня доходності банківських депозитів у 2010 році?

Вважаю, що поступово, разом із стабілізацією економіки взагалі, будуть знижуватися ставки за депозитами. Цю тенденцію ми вже спостерігаємо на ринку.

Слід відзначити ще одну цікаву тенденцію - тенденцію до збільшення тарифів банків. Вона почалася ще у минулому році і ми прогнозуємо подальший рух ринку в такому напрямку. В цьому розрізі зазначу, що «Автокразбанк» намагається надавати клієнтам оптимальні тарифи, які об’єктивно відображають рівень собівартості послуг.

«Автокразбанк» відноситься до групи малих банків та посідає приблизно 100 місце за розміром активів серед 182 банків. А у багатьох людей існує думка, що чим більший за розміром банк, тим більш він надійний. Чи згодні Ви з цією думкою?

Вважаю, що прямого зв’язку між цими поняттями не існує. Є такий професійний напівжарт: «Чим більший банк, тим більше в нього боргів». З професійної точки зору, чим більший банк, тим більше на нього впливає зовнішнє середовище. Добре, коли цей вплив позитивний. А якщо ні? Далеко за прикладами ходити не варто. Згадаємо «Промінвестбанк», «Надра», «Укрпромбанк», «Родовід». Лише втручання держави змогло частково виправити ситуацію. Одночасно зауважу, що вірним є також і зворотня теза – чим більше банк, тим більше він впливає на зовнішнє середовище. Ось чому фінансова неспроможність згаданих крупних банків спричинила поглиблення кризи в фінансовому секторі країни. До речі, на останньому фінансовому форумі в Давосі цілком серйозно обговорювалося питання можливого роздроблення найкрупніших банків, з огляду на те, що банкротства ряду світових супергігантів банківського бізнесу стало поштовхом до загальносвітової кризи. Тому вважаю, що право на існування та довіру в однакові мірі мають як малі та середні, так і крупні банки. Головне, щоб політика, яку вони провадять була виваженою, а система управління ризиками в банках була максимально ефективною.

Які перспективи розвитку «Автокразбанку» Ви вбачаєте в найближчому майбутньому?

Я дивлюся на майбутнє Банку з оптимізмом. Для цього існують принаймні три причини. По-перше, Банк має стабільне акціонерне середовище, зацікавлене в розвитку та зміцненні фінансової стійкості Банку. По-друге, не менш стабільною є наша клієнтська база, яка має високу ступінь довіри до Банку, одним з підтвердженням якої було зростання депозитного портфелю фізичних осіб в минулому році. При цьому основна клієнтська база розташована у промислово розвинених регіонах України – це Кременчук, Донецьк, Дніпропетровськ, Київ. Ми прогнозуємо, що саме ці регіони будуть тим потягом, який дозволить всій країні вийти з кризи. По-третє, значні резерви підвищення ефективності діяльності Банку полягають в результативній роботі з тими активами, які на цей час розглядаються як проблемні. Очікую, що повернення коштів за цим напрямком стане додатковим чинником розвитку Банку. Також треба розуміти, що будь-яка криза має свій початок та закінчення. Ми впевнені, що початок одужання економіки в цілому позитивно вплине на наших клієнтів та на Банк вже в найближчому майбутньому.

Чи планує ВАТ «АКБ «АВТОКРАЗБАНК» виводити на ринок нові ідеї, нові послуги у 2010 році, чи період кризи не найкращий період для цього?

Криза, безумовно, вплинула на темпи розвитку нашого Банку, проте стратегію ми не змінювали. Стратегію збільшення Банку, збільшення кількості та обсяги послуг, що пропонуються нашим клієнтам. В цьому розрізі ми прогнозуємо два основних напрямки, які будуть найбільш цікаві ринку в 2010 році.

Перший – це необхідність виконання будь-яким акціонерним товариством вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо забезпечення бездокументарної форми випуску акцій, необхідності проведення лістингу тощо. Банк має повний перелік ліцензій, професійну та досвідчену команду, яка працює на цьому ринку і може повністю забезпечити потреби будь-якого клієнта.

Другий напрямок діяльності – це робота над розв’язанням проблеми, яку буде вирішувати бізнес у 2010 - 2011 р.р., проблеми значного обсягу накопичених під час кризи корпоративних боргів та втрати довіри між контрагентами. Без вирішення цієї проблеми неможливий нормальний подальший розвиток економіки. З одного боку, поверненню довіри завжди слугували такі банківські продукти як гарантії та акредитиви. З іншого боку, ці проблеми можуть бути вирішені в тому числі з використанням таких банківських послуг, як довірче управління накопиченими боргами, організація вексельного обігу між боржниками тощо.

Комментарии

blog comments powered by Disqus

Финансовый супермаркет